Bloggtext till poddavsnittet #20 Julspår

Året startade med att vi fick ett roligt besked av Lars-Åke Tjernström, vd för Rail Test Nordic (RTN), att Trafikverket upplåter den sju mil långa sträckan mellan Jörn och Arvidsjaur till tågtestverksamhet. Arbetet pågår oförtrutet och RTN förbereder sig för att, som regional aktör, kunna drifta och underhålla anläggningen i samarbete med SKANSKA. EU har sedan tidigare signalerat att behovet av tågtestbanor är stort, inte minst för tester i vinterklimat.
Mer om detta i årets första poddavsnitt respektive blogg nedan:
#13 Det våras för spåren (podd)
Avsnitt tretton är ett riktigt turnummer (blogg)


Inspelning av podd i början av året med Lars-Åke Tjernström, vd RTN, som gäst.

I samma avsnitt pratade vi även om att Transportsektorn står för en tredjedel av koldioxidutsläppen. Men för första gången på flera år syns nu en antydan om att körsträckorna med bil minskar. Källa, 2030-sekretariatet. Klart är också att resesträckorna i kollektivtrafiken under flera år ökat långsamt men ganska stabilt. Det är den spårbundna trafiken som ökar mest, och då i synnerhet den lokala och den regionala. Detta kan tyda på att spårburen arbetspendling ökar på bilpendlingens bekostnad. Det är spännande och betyder att bygge av Norrbotniabanan verkligen ligger rätt i tiden!

Ett glädjande besked i pågående pandemi
Året blev sedan minst sagt omtumlande. I början av mars var kalendrarna fulla och flera resor inbokade, men när pandemin slog till ställdes möte efter möte in. Redan efter någon vecka började de flesta möten ske digitalt och kalendern började åter fyllas. I skrivande stund är kalendern full, ibland lite för full, men kanske var det den här knuffen som behövdes för att övergå med full kraft till ett digitalt samhälle, något som är till godo för oss som har långa avstånd. Samtidigt inser man vilken betydelse de fysiska mötena har med all sin kraft i de informella samtalen. Trots pandemin pågår bygget av Norrbotniabanan med oförminskad styrka från Umeå.

Under våren kom ett positivt beslut från regeringen om att byggstarten för sträckan Dåva–Skellefteå tidigareläggs med minst ett år. Nu gäller byggstart mellan 2023–2025 istället för det tidigare beskedet i den Nationell transportplanen där byggstarten låg i spannet 2024–2029. Det ska bli riktigt spännande att följa utvecklingen.

Det visar också diskussionen om hur Sverige ska omstartas efter pandemin. Finansminister Magdalena Andersson sa i en tidningsintervju att; “Vi vet av erfarenhet att det tar tid att planera nya infrastrukturprojekt. Därför är det viktigt genomföra redan beslutade infrastrukturprojekt som Norrbotniabanan, både för att motverka krisen och undvika att förvärra den” (NSD).
Mer om detta i poddavsnittet respektive bloggen nedan:
#14 Tillbaka till framtiden (podd)
 Tillbaka till framtiden (blogg)

Bygget av Norrbotniabanan pågår
En solig försommardag besökte vi bygget av Norrbotniabanan och kunde på plats skåda de omfattande avverkningarna och planeringen av byggets genomförande.

Vid ett senare besök under hösten hade arbetet påbörjats vid Ersmarkstunnelns norra mynning, flera bropelare förbereddes för gjutning och KC-pelare (kalkcementpelare) dunkades ned i myllan för att öka stabiliteten. Nu syntes betydligt fler byggarbetare, baracker för personalen och många större maskiner. Med en noggrann och förutseende planering av masstransporterna har Trafikverket lyckats förkorta transportsträckorna med fyra varv runt jorden genom att bygga en tillfällig bro över Tavleån. Imponerande!

Planeringen av den fortsatta sträckan till Skellefteå har också fortgått i oförminskad styrka. Inte ens pandemin kunde försena denna då Trafikverkets samråd tidigt under året dirigerades om till digitala samråd.
Mer om detta i poddavsnitten respektive bloggarna nedan:
#15 Bygget av Norrbotniabanan (podd)
Bygget av Norrbotniabanan (blogg)
#16 Sträckan Umeå–Dåva (podd)
Sträckan Umeå–Dåva (blogg)

Ett spår som fyller år
I slutet av juni skickade regeringen ett uppdrag till Trafikverket om att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037. Planeringen ska ske på rekordtid. Istället för tre år ska den genomföras på två år, vilket gör att det gäller för oss att vara på tå för oss i detta arbete.

När semestrarna var över fick vi fira att Botniabanan fyller tio år. Detta gjordes med flera digitala webbinarier. För oss som idag kan nyttja banan till vardags är det mest slående att vi alla är överens om att det känns som att banan alltid har funnits där. Så mycket bättre och lättare har det blivit att ta sig till söderut med möjlighet till både arbetsro, fika och vila.
Mer om detta i poddavsnittet respektive bloggen nedan:
#17 Spår som fyller år (podd)
Med siktet inställt på den Nationella transportplanen (blogg)

Järnvägsbranschen är framtiden
Senare under hösten deltog vi i Forskarfredag 2020 där vi lyfta forskningens kopplingar till järnvägsbranschen och det enorma sug efter arbetskraft till järnvägssektorn som finns idag. Över hundra yrken kan kopplas till järnvägen.
Mer om detta i poddavsnittet respektive bloggen nedan:
#18 Järnvägsbranschen är framtiden (podd)
Välkommen till järnvägsbranschen (blogg)

Just nu går diskussionerna heta om Trafikverkets inriktningsunderlag. Redan sista oktober skickade Trafikverket, från nationell nivå, ut sitt underlag på remiss, men det var först efter en debattartikel i Dagens industri som det allmänt uppdagades att Trafikverket flaggar för att det inte finns medel för annat än att vidmakthålla den befintliga infrastrukturen vi har idag.

Det innebär att med nuvarande budgetram görs inga nyinvesteringar och Norrbotniabanans etapp mellan Skellefteå och Luleå pausas. Det tycker vi är oacceptabelt och därför vässar vi, och många fler, remissvar till Infrastrukturdepartementet där vi lyfter fram det orimliga i att stoppa ett infrastrukturprojekt som får en avgörande betydelse för kompetensförsörjningen och godstransporterna i en tid när näringslivet i Norr- och Västerbotten investerar över 700 miljarder på 15 år!

Vill du visa ditt stöd för Norrbotniabanan?
Känner du att du vill visa ditt stöd för hela Norrbotniabanan, från Umeå till Luleå? Då kan du boka din “biljett” på vår kampanjsida helanorrbotniabanan.nu och tillsammans med andra visa på behovet av banan. Antalet bokningar kommer nämligen att lämnas över till Infrastrukturdepartementet, som ett starkt argument inför nästa nationella transportplan som beslutas 2022. Denna plan avgör hur snabbt banan kan byggas i sin helhet. Bokningen är öppen till och med 24 januari 2021.

Avslutningsvis är det glädjande att följa processen i EU där förlängningen av stomnätskorridoren tagit ännu ett steg. Detta skedde i förra veckan då EUs långtidsbudget godkändes. Ännu fattas dock några delbeslut innan förlängningen är ett faktum. Vi lovar att återkomma med besked när allt är klappat och klart.
Mer om detta i poddavsnittet respektive bloggen nedan:
#19 Hela Norrbotniabanan. Nu! (podd)
Ta chansen att påverka, boka din biljett idag! (blogg)

Till sist önskar vi alla poddlyssnare och bloggläsare en riktigt god och vilsam jul och ett gott nytt 2021. På återhörande, Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen.