NORRBOTNIABANAN
UR ETT REGIONALT PERSPEKTIV

Norrbotniabanans 27 mil långa sträckning mellan Umeå och Luleå kommer att ge såväl företag som individer i regionen helt nya möjligheter.

När ingen stad befinner sig längre bort än 45 minuter från något av universiteten i Umeå och Luleå kommer företagens kompetensförsörjning att underlättas.

När restiden mellan Umeå och Luleå halveras, öppnas helt nya möjligheter för människor när det gäller allt från karriärval och bostadsort till att uppleva och utöva kultur på andra orter.

Tack vare Norrbotniabanan kommer de personer som bor i och omkring Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå och Luleå att tillhöra en och samma arbetsmarknadsregion i stort. Det blir enklare att bo och arbeta på olika orter helt enkelt.

I Norrbotten och Västerbotten finns en tredjedel av Sveriges skogsareal. Norrbotniabanan blir därför enormt viktig för näringslivet och tillväxten i regionen, eftersom Sverige är en av världens största exportörer sammantaget av pappersmassa, papper och sågade trävaror.

Norrbotniabanan kommer även att ge små och medelstora företag i norra Sverige ytterligare möjligheter att växa och utvecklas även internationellt. Banan knyter nämligen ihop norra Sverige med det europeiska järnvägsnätet samtidigt som vi får större tillgång till Finland som gör samma resa som Sverige mot ett mer mångfacetterat näringsliv.

NORRBOTNIABANANS FÖRVERKLIGANDE

Det är Trafikverket som planerar och bygger Norrbotniabanan. Arbetet är indelat i två etapper, Umeå–Skellefteå och Skellefteå–Luleå.
Besök trafikverket.se/norrbotniabanan om du vill veta mer om pågående planering och bygge.

I tidsaxlarna nedan kan du följa milstolpar kopplat till arbetet med Norrbotniabanan.

FÖRSTA ETAPPEN, UMEÅ–SKELLEFTEÅ

Preloader
 • Samtliga järnvägsutredningar beslutade

  Samtliga järnvägsutredningar beslutade

  Trafikverkets samtliga järnvägsutredningar för Norrbotniabanan är nu beslutade. Här kan du se järnvägskorridoren i sin helhet mellan Umeå och Luleå.


  Järnvägsutredning: Syftar till att ta fram en korridor för en framtida sträckning av Norrbotniabanan. 


   

 • Planeringen för den första etappen, Umeå–Skellefteå, påbörjas

  Planeringen för den första etappen, Umeå–Skellefteå, påbörjas

  Planeringen för sträckan Umeå–Skellefteå finansieras med hjälp av medel från EU samt via Västerbottens och Norrbottens regionala transportplaner.

 • Sträckan Umeå–Dåva fastställs

  Sträckan Umeå–Dåva fastställs

  Norrbotniabanans första järnvägsplan (JP01) fastställs.


  Fastställelse: När Trafikverket är helt klar med sin planering och granskning fastställer Trafikverket järnvägsplanerna. Därefter finns det, under en kortare tidsperiod, möjlighet att överklaga planerna.


   

 • Första etappen, Umeå–Skellefteå, finns med i den nationella infrastrukturplanen

  Första etappen, Umeå–Skellefteå, finns med i den nationella infrastrukturplanen

  Regeringen fattar ett slutgiltigt beslut om den nationella infrastrukturplanen för de kommande tio åren där Norrbotniabanans första etapp finns med, från Umeå till Skellefteå.


  Nationella infrastrukturplanen: Endast infrastrukturobjekt som regeringen lyft in i den nationella infrastrukturplanen kan genomföras. Finns objekt inte med här byggs de inte heller av staten.


   

 • Första spadtaget för Norrbotniabanan

  Första spadtaget för Norrbotniabanan

  Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och statsminister Stefan Löfven tar ett första spadtag för Norrbotniabanans inledande sträcka, Umeå–Dåva.

  Läs mer i detta blogginlägg.

 • Sträckan Umeå–Dåva vinner laga kraft

  Sträckan Umeå–Dåva vinner laga kraft

  Beslutet innebär att Trafikverket nu kan starta processen med att förvärva och tillträda den mark som behövs för bygget av järnvägen.


  Laga kraft: Om inga överklaganden inkommer till Trafikverket efter fastställelse vinner järnvägsplanerna laga kraft. Överklagas planerna går överklagandena till regeringen för avgörande.


   

 • Första rälsläggningen på Norrbotniabanan

  Första rälsläggningen på Norrbotniabanan

  Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och infrastrukturminister Tomas Eneroth installerar tillsammans den första rälsen på Norrbotniabanan.
  Läs mer i detta blogginlägg.

 • Sträckan Dåva–Skellefteå fastställs

  Sträckan Dåva–Skellefteå fastställs

  Trafikverket fastställde samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan mellan Dåva och Skellefteå (JP02-JP07).


  Fastställelse: När Trafikverket är helt klar med sin planering och granskning fastställer Trafikverket järnvägsplanerna. Därefter finns det, under en kortare tidsperiod, möjlighet att överklaga planerna.


   

 • Järnvägsplaner för Norrbotniabanan överklagade

  Järnvägsplaner för Norrbotniabanan överklagade

  Järnvägsplanerna för Norrbotniabanans sträckning mellan Dåva och Skellefteå har överklagats till regeringen. Trafikverket inväntar regeringens beslut i frågan.

  Om regeringen avslår ett överklagande får den berörda järnvägsplanen laga kraft i och med regeringens beslut. Om regeringen godtar ett överklagande kan planen behöva arbetas om, helt eller delvis.

 • Sträckan Dåva–Skellefteå vinner laga kraft

  Sträckan Dåva–Skellefteå vinner laga kraft

  Norrbotniabanans dragning mellan Dåva och Skellefteå vann laga kraft efter att regeringen avslagit överklagandena på de berörda järnvägsplanerna.

  Beslutet innebär att Trafikverket nu kan starta processen med att förvärva och tillträda den mark som behövs för bygget av järnvägen.

ANDRA ETAPPEN, SKELLEFTEÅ–LULEÅ

Preloader

VI ÄR MÅNGA SOM SAMVERKAR

Vi är många som arbetar och samverkar kring det största infrastrukturprojektet i norra Sverige på över 100 år!

Trafikverket

Ansvarar för att utreda, planera och bygga Norrbotniabanan samt att, efter färdigställandet, sköta underhållet av banan.
trafikverket.se/norrbotniabanan

Regionerna

Region Västerbotten och Region Norrbotten har det samlade ansvaret för infrastrukturplaneringen i länen.

Norrbotniabanegruppen

Är en intresseorganisation som arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer. norrbotniabanan.se

Kommunerna

Umeå kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Luleå kommun samplanerar Norrbotniabanan med kommunal infrastruktur samt planerar och bygger resecentrum.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten sköter handläggningen av järnvägsplanerna.

Norrbotniabanan AB

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU. norrbotniabanan.se

Norrbotniabanegruppen är en intresseorganisation som arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Norrbotniabanegruppen bildades 1999 och finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, Billerud, LKAB och StudentConsulting.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå, info@norrbotniabanan.se

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå

Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89