NORRBOTNIABANAN
UR ETT EUROPEISKT PERSPEKTIV

Hela 90 procent av den järnmalm som utvinns i EU kommer från Norrbotten. De svenska råvarorna, malmen och skogen, är nämligen enormt viktiga även för Europa och skapar arbetstillfällen i de europeiska industriföretag som köper stora delar av den svenska produktionen.

Varje dag fraktas stål motsvarande ett Eiffeltorn från norra Sverige till Europa. Med Norrbotniabanan kommer vi att kunna frakta fler.

Med Norrbotniabanan kan vi öka vår transportkapacitet till Europa på ett klimatsmart och effektivt sätt.

Infrastrukturen är sedan länge eftersatt i området och EU har bland annat pekat ut den avsaknade järnvägen mellan Umeå och Luleå som en betydande flaskhals i det Europeiska stomnätet för järnväg. I stomnätet ingår järnvägen genom Bergslagen, Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan. På finska sidan fortsätter Botniska korridoren längs Huvudbanan från Torneå ner till Helsingfors. Norrbotniabanan är sedan 2021 även en viktig länk i stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet. Läs mer i detta blogginlägg.

När banan står klar kommer den dessutom att förbinda södra Europa med det europeiska Arktis, ett viktigt forsknings- och utvecklingsområde som ses som en strategisk och viktig samarbetsregion av EU.

North Sweden European Office är Norrbottens, Västerbottens, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands direktlänk till EU.

BESLUT PÅ EUROPEISK NIVÅ

I denna tidsaxel kan du följa politiska beslut och besked kopplat till Norrbotniabanan på europeisk nivå. Klicka här för att se beslut på nationell nivå.

Preloader
 • Norrbotniabanan inkluderas i det europeiska stomnätet för järnväg

  Norrbotniabanan inkluderas i det europeiska stomnätet för järnväg

  Botniska korridoren, inklusive Norrbotniabanan, lyfts in i det europeiska stomnätet för järnväg. Blir samtidigt berättigad att söka finansiering med upp till 50 % för planering och upp till 30 % för bygget av Norrbotniabanan.

 • EU-medel beviljas för Norrbotniabanans första etapp

  EU-medel beviljas för Norrbotniabanans första etapp

  EU-medel beviljas för planeringen mellan Umeå och Skellefteå.

 • EU beviljar inte ansökan

  EU beviljar inte ansökan

  Trafikverkets ansökan om förberedande planeringsarbeten för Norrbotniabanans sträcka mellan Skellefteå och Luleå beviljades inte av EUs fond för ett sammanlänkat Europa. Ansökan var av det mindre slaget och nya ansökningar kommer att göras när nästa möjlighet öppnas.

 • Norrbotniabanan viktig länk i EUs förlängda stomnätskorridor, ScanMed

  Norrbotniabanan viktig länk i EUs förlängda stomnätskorridor, ScanMed

  Norrbotniabanan, och hela den Botniska korridoren, inkluderas i EUs längsta stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet. Tidigare slutade korridoren i Stockholm. Nu är den förlängd till Kiruna–Narvik och Haparanda–Uleåborg. Förlängningen innebär ökade möjligheter till medfinansiering från EU för järnvägsbyggen i Sverige.

 • Trafikverkets ansökan om medfinansiering från EU beviljas

  Trafikverkets ansökan om medfinansiering från EU beviljas

  EU medfinansierar detaljprojektering och fältundersökningar inför den kommande byggnationen av järnvägen på sträckan mellan Ytterbyn och Grandbodarna. Sträckan utgör ca 30 km ny järnväg och är den längsta järnvägsplanen genom Skellefteå kommun.

Norrbotniabanegruppen är en intresseorganisation som arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Norrbotniabanegruppen bildades 1999 och finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, Billerud, LKAB och StudentConsulting.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå. ✉ Kontakta oss

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå.  ✉ Kontakta oss

✉ Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

✉ Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89

✉ Gusten Granström
CEO, Norrbotniabanan AB
+46(0)70-665 57 85