Det är tio år sedan Trafikverket avslutade järnvägsutredningarna för hela Norrbotniabanan. Via denna länk kommer du till Trafikverkets karta med beslutad järnvägskorridor. Nu har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att påbörja planeringen mellan Skellefteå–Piteå–Luleå. Det är under planarbetet som Norrbotniabanans exakta dragning inom järnvägskorridoren fastställs.

Trafikverket kommer genom informationsmöten, samråd och granskningar att informera och föra dialog med de som är berörda i närområdet. Innan denna process kommer igång har Norrbotniabanegruppen bjudit in representanter från Trafikverket, Norrbotniabanan AB, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Luleå kommun för att informera om aktuellt läge för Norrbotniabanan i ett samtalscafé. Efter presentationerna kommer det att ges tid för frågor och samtal.

Tisdag 14 december, 18.30–20.00

Amfiesalen, Furunäsets Hotell, Belonasvängen 2 B, Piteå
Lokalen har plats för 130 personer, visa vaccinationsbevis samt legitimation vid entrén. (Munskydd och handsprit finns på plats. Vi följer smittläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande)

Eventet sänds inte live, men på denna sida kommer du att kunna se de filmade presentationerna i efterhand.
Skicka gärna med frågor genom att kommentera nedan.

Varmt välkomna!

Här kan du se presentationerna i efterhand.

Tack alla ni som medverkade på samtalscaféet i Piteå samt ni som engagerar er i andra forum. Vi stänger nu chattfunktionen på denna sida och hänvisar till Trafikverkets webbplats där ni kan följa det kommande planeringsarbetet för sträckan Skellefteå Luleå.