Vi närmar oss

OM NORRBOTNIABANAN

Norrbotniabanan är en 27 mil planerad järnväg längs Västerbottens och Norrbottens kust som skapar möjligheter för människor och företag runt hela Europa. Banan är en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045.

AKTUELLT LÄGE

Om du snabbt önskar en statusuppdatering gällande finansiering, planering, bygge samt andra aktualiteter som har anknytning till projektet Norrbotniabanan.

KLICKA HÄR

Om du har frågor kring planering och byggnation av Norrbotniabanan kan du läsa mer på trafikverket.se/norrbotniabanan

Du kan även ringa till Trafikverkets kundtjänst på 0771-921 921.

Regeringen har gett i uppdrag till Trafikverket att tidigarelägga Norrbotniabanans byggstart med minst ett år. Beskedet innebär också att regeringen skjuter till resterande finansiering för etappen samt att bygget kan starta direkt efter planeringen utan onödigt uppehåll.

LÄS HELA BLOGGINLÄGGET

Vi samlar aktuellt material (bilder, kartor, informationsblad och presentationer) för dig som vill sprida ordet om den största infrastruktursatsningen i norra Sverige på över 100 år. Allt för dig med hjärta för Norrbotniabanan.

DU HITTAR MATERIALET HÄR

MANNISKA REGIONALT

LÄS MER

HALLBARHET NATIONELLT

LÄS MER