I detta avsnitt sitter vi mitt i avverkningskorridoren för Norrbotniabanan mellan Umeå–Dåva. Vi fortsätter att prata med Tomas Boström från Trafikverket, projektledaren för sträckan. Vilka är de största utmaningarna med bygget? Varför är detta ett prioriterat projekt? Och hur hanteras alla massor? Tomas, som i sommar arbetat 40 år inom järnvägsbranschen, gör även en tillbakablick i hur arbetet med järnväg förändrats över tid. Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, spårar iväg med simbassänger och en slingrande sightseeing via Vilmyran, men vem skulle vilja vila i en myr?