Hur påverkar den omtumlande pandemin det dagliga arbetet i projektet Norrbotniabanan? Fortskrider Trafikverkets planering upp mot Skellefteå ändå? Och hur kan denna nya järnväg vara en katalysator i framtiden, efter Corona? Det tar vi bland annat upp i detta avsnitt, vi pratar även om bromstesterna på Haparandabanan och sovkapslar på tåg. Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, han lär sig ett antal nödvändiga finska fraser samt kombinerar innovativa framtidslösningar med folkhälsa.