Bloggtext till poddavsnittet #18 Järnvägsbranschen är framtiden

Minns hur tankarna då och då som tonåring snuddade vid yrkesval, men i huvudet var det för det mesta helt blankt. Kanske låg mitt fokus mer på att äntligen få flytta hemifrån, och badmintonträningen. Kanske var det så att tankar om vilket yrke jag skulle arbeta med resten av livet skapade mer frågetecken än svar. Att vi i genomsnitt omskolar oss en gång under yrkeslivet var helt okänt för mig och mina kamrater. Visst, det fanns tankar om journalist men mycket mer var det inte.

Det som är roligt och intressant för en oftast framåt
Kemi och biologi låg mig varmt om hjärtat och därför var det inte så konstigt att jag läste vidare till Biomedicinsk analytiker. Yrket har starka kopplingar till forskning och ledde till arbetsplatser både inom medicin och skog. Men efter några år kom kommunikationen kring forskningsresultaten alltmer i fokus. Allt för få tar del av de forskningsresultat som produceras och det kändes frustrerande. Att komplettera med kommunikationsvetenskap på universitetet kändes naturligt. Detta ledde till anställningar med fokus på frågor inom hav- och miljöfrågor. Steget in i järnvägsbranschen blev sen inte så långt där Botniabanan blev min bas. Att jag hade kopplingar långt bakåt i tiden inom järnvägen var inte känt för mig, men senare i livet har det fått mig att fundera på om järnvägen kanske ligger i generna.

Järnvägsbranschen växer så att det knakar
För några år sedan presenterade Järnvägsbranschens samverkansforum över 140 jobb som är kopplade till järnvägen och lägg därtill forskning så får du än fler yrken. Luleå tekniska universitet har ett eget järnvägstekniskt centrum som arbetar både med forskning och innovation som kan användas inom drift och underhåll för att stärka vårt järnvägssystem.

Men forskningsområden inom samhällsplanering och beteendevetenskap behövs också. Beteendevetenskap är riktigt spännande. Många gånger har jag trott att jag är unik som individ när det gäller mina val och handlingar, men jag har fått klart för mig att jag gör som de flesta. Ta bara kampen mot bilnyckeln. Studier visar att om du har kortare än 600 meter till en järnvägsstation då är chansen som störst att du tar järnvägen när du ska resa. För alla oss andra, som har längre än 600 meter, behöver vi göra åtgärder för att underlätta val av klimatvänliga transportmedel. För det kan forskningsinsatser behöva göras!

Kika på våra länkar nedan, och minns att du behövs! Välkommen in i järnvägsbranschen!

Under våren 2021 erbjuder Arbetsmarknadskunskap 18 digitala och kostnadsfria föreläsningar riktat till ungdomar i hela Sverige. Syftet med föreläsningarna är att inspirera ungdomar kring jobbutsikterna inom järnvägsbranschen. Vill du veta mer eller boka tid? Läs mer här

Järnvägsjobb
Trafikverkets lediga jobb i projektet Norrbotniabanan
Järnvägsbranschens samverkansforum
Järnvägstekniskt centrum, Luleå tekniska universitet