Längtar du efter Norrbotniabanan? Vill du vara med och påverka? Då ska du lyssna på detta poddavsnitt där vi dyker ned i Trafikverkets inriktningsunderlag och vårt remissvar på detta. Vi går in på kalabaliken i Bryssel kopplat till långtidsbudgeten och vad det har för påverkan på detta stora järnvägsprojekt i norra Sverige. Du får även veta kopplingen mellan Norrbotniabanan och ett tunnelbygge under alperna. Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, han förbättrar både sin italienska och Norrbotniabanans tunnel i Ersmark. Förmodligen hade allt gått bättre om han fått behålla hela måltiden…