Bloggtexten till poddavsnittet #10 Ger Norrbotniabanan mest jämställdhet för pengarna?

Ljuvlig är sommardagen då vi sitter nedanför stadshuset i Skellefteå. Semesterkänslan är där men än har vi en sista tröskel att ta oss över innan vi är framme vid ledigheten, Almedalen. Norrbotniabanegruppen har besökt Almedalen varje år sedan 2010. För oss är det att likna med en gigantisk skolavslutning där nästan alla inom transportsektorn samlas för att delge årets forskningsresultat och debattera högaktuella ämnen. I år bjuder vi på ett samtal under rubriken “Ger Norrbotniabanan mest jämställdhet för pengarna?” (av alla infrastruktursatsningar i norr). Samtalet utgår från det femte globala målet om att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt samt regeringens delmål för jämställdhetsarbetet. Till vår hjälp har vi även i teatergruppen Unghästen som ger extra glans åt tillställningen.

David Åkerlund och Niklas Larsson Lirell, UngHästen, Västerbottensteatern

Samtalet i Almedalen är bara ett av många viktiga samtal som vi har framför oss där vi diskutera hur vi på bästa sätt kan nyttja banan. Norrbotniabanan är bara ett verktyg och det hänger på hur vi använder den om vi ska få ut maximal effekt. Idag har vi hög sysselsättning i norr, vi tjänar bra och i universitetsstråket har vi många med eftergymnasial utbildning, men på ett område halkar vi efter och det är att vi har en mer könsuppdelad arbetsmarknad än övriga Sverige. Detta inte bra då tillväxten minskar och när vi nu vill skapa riktigt attraktiva orter för att klara av kompetensförsörjningen då blir jämställdhet en viktig parameter. Läs mer om seminariet här.

I Almedalen får vi tillfälle att samlas kring dessa frågor och samtidigt bjuda in fler till samtalet. Norrbotniabanegruppen har också rundabordssamtal i samarbete med FORES där vi dels ska prata om samhällsekonomiska beräkningar och den potential vi ser med överflyttning av resenärer från flyg till tåg när hela Botniska korridoren är utbyggd. Sen medverkar vi i ytterligare ett seminarium och utöver det är det nätverkande.

Almedalen får ofta oförtjänt kritik kan jag tycka. Att trycka ihop människor från bl.a. transportsektorn, beslutsfattare och politiker på en liten plats under en kort tid innebär stora mervärden för oss. Man ska komma ihåg, som någon sa, att Almedalen pågår resten av året på en annan plats och då företrädesvis Stockholm. Under de här dagarna i Almedalen hinner vi göra fler inspel än under en månad. Ett hot mot Almedalen är förvisso de höga kostnaderna för hotell- och lokalkostnaderna. Vi har det väl förspänt då både Region Norrbotten och Region Västerbotten arbetar på ett föredömligt sätt för att hålla ner kostnaderna för aktörer från norr och erbjuder lokaler och logi till självkostnadspris. Hos dem har vi också våra basläger och utifrån dessa gör vi våra utflykter i myllret av seminarier. Det är väldigt värdefullt och något som fattades det första åren vi var med.

Till sist vill jag ändå slå ett slag för det som är grunden för Almedalen, partiledartalen. Det var den dåvarande statsministern, Olof Palme, som med sitt tal från ett traktorflak 1968 omedvetet startade Politikerveckan i Almedalen. Nästa vecka ser jag framemot att få höra samtliga partiledare eller partiernas representanter då politiken inte bara är viktig för Norrbotniabanans färdigställande utan även för oss medborgare.

På återhörande, Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen