I årets sista poddavsnitt sammanfattar vi händelser kopplat till Norrbotniabanan under 2023 ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Startskottet för sträckan Skellefteå-Piteå-Luleå, överklagade järnvägsplaner, regeringsuppdraget och gränsöverskridande samarbeten för att nämna några. Detta blandat med en känsla av frustration och “What ever It takes”. Hos vår allvetande lokförare (spelad av Olof Wretling) är julpysslet i full gång med rim samt en rebus till vår infrastrukturminister.

Till detta poddavsnitt finns en tillhörande blogg.