I detta avsnitt får ni veta mer om Norrtågs resa som tågoperatör för de fyra nordligaste länen, och att deadline för tågköp närmar sig. Vi pratar även om regeringens uppdrag till Trafikverket om att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbotten och Västerbotten, och hur det kopplar till Norrbotniabanan. Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, funderar på ett nytt namnkoncept för Norrbotniabanan och flaggar för sina sommartider.

Till detta poddavsnitt finns en tillhörande blogg.