Podden2023-09-25T10:25:49+02:00

PODDEN

I Norrbotniabanegruppens podd tar vi upp aktuella händelser kopplat till Norrbotniabanan utifrån ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv.
Vi som pratar kring ämnet är Eva Lundqvist och Elisabeth Sinclair, till hjälp har vi den allvetande lokföraren (spelad av Olof Wretling).

#39 Din röst för norra Sverige

17 maj, 2024|

EU-valet 9 juni närmar sig, därför fokuserar vi i detta avsnitt på europaspåret. Vilken inverkan har EU haft på Norrbotniabanan? Hur ser det aktuella läget ut i EU:s transportplan? Och vilka var de hetaste samtalsämnena under Connecting Europe Days i Bryssel? Anders Öberg (Regionråd Norrbotten) och Richard Carstedt (Regionråd ...

#38 Bilden av norra Sverige

16 februari, 2024|

I årets första poddavsnitt diskuterar vi den stora milstolpen, att sträckan mellan Dåva och Skellefteå har vunnit laga kraft. Vad innebär det för projektet och de berörda kommunerna? Vi kommer även att prata om Trafikverkets inriktningsunderlag och den bild av norra Sverige som SCBs prognoser skapar. Vår allvetande lokförare, ...

#37 Vi sammanfattar (sp)året

6 december, 2023|

I årets sista poddavsnitt sammanfattar vi händelser kopplat till Norrbotniabanan under 2023 ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Startskottet för sträckan Skellefteå-Piteå-Luleå, överklagade järnvägsplaner, regeringsuppdraget och gränsöverskridande samarbeten för att nämna några. Detta blandat med en känsla av frustration och “What ever It takes”. Hos vår allvetande lokförare ...

#36 I längtans tider

29 september, 2023|

I detta fullspäckade poddavsnitt pratar vi bland annat om vår medverkan under Noliamässan, regeringsuppdraget till Trafikverket, upptakten inför den nya transportinfrastrukturplanen, gränsöverskridande samarbeten och längtan efter ett årtal för Norrbotniabanans färdigställande. Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, gör arkeologiska utgrävningar och överraskas av ett och annat som poppar ...

#35 På inköpslistan: Tåg

21 juni, 2023|

I detta avsnitt får ni veta mer om Norrtågs resa som tågoperatör för de fyra nordligaste länen, och att deadline för tågköp närmar sig. Vi pratar även om regeringens uppdrag till Trafikverket om att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbotten och Västerbotten, och hur det kopplar till Norrbotniabanan. Vår ...

#34 Whatever it takes

28 april, 2023|

I detta avsnitt lyfter vi ett rekord i tågresande. Vi berättar även om Järnvägsforum Norr, där de tyngsta makthavarna i Sverige och EU inom infrastrukturpolitiken var på plats i Luleå. Pat Cox, EU:s samordnare för den europeiska stomnätskorridoren ScanMed, sammanfattade sin presentation under forumet med “Whatever it takes” - ...

#33 Vilken rivstart!

24 februari, 2023|

Nytt avsnitt och nytt namn på podden där vi fokuserar på Norrbotniabanan ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv – och det nya året har verkligen rivstartat på alla fronter! Vi tar upp startskottet för planeringen mellan Skellefteå–Luleå, interpellationsdebatten om Norrbotniabanan i riksdagen samt EUs pågående revidering av TEN-T ...

#32 Norrbotniabanan 2022

15 december, 2022|

Vilket händelserikt år det varit för Norrbotniabanan! I detta avsnitt sammanfattar vi det gångna året med bland annat beslutet om den nationella infrastrukturplanen där Norrbotniabanan i sin helhet nu finns med! Och att samtliga järnvägsplaner mellan Umeå och Skellefteå har fastställts. Vi blickar även framåt på vad som väntar ...

#31 Det är nu det händer

28 oktober, 2022|

I det här avsnittet lyfter vi bland annat de tre vanligaste frågorna vi får just nu; “Blir det någon Norrbotniabana?”, “När är den klar?” och “Kommer den nya regeringen att påverka projektet?”. Vi berättar även om den historiska dagen i slutet av augusti – första rälsläggningen på Norrbotniabanan! Vår ...

#30 Kiruna-Piteå-Lyon-Visby-Piteå-Umeå

25 augusti, 2022|

I det här avsnittet tar vi med dig på en resa mellan Kiruna-Piteå-Lyon-Visby-Piteå och Umeå. Allt med en koppling till Norrbotniabanan såklart. Vad säger utvärderingarna om externa resecentrum? Kan man riva upp ett beslut om järnvägskorridor? Hur bra fungerar godsflödesanalyserna? Och vad är Trafikverkets nya Generaldirektör Roberto Maiorana orolig ...

Norrbotniabanegruppen är en intresseorganisation som arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Norrbotniabanegruppen bildades 1999 och finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, Billerud, LKAB och StudentConsulting.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå. ✉ Kontakta oss

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå.  ✉ Kontakta oss

✉ Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

✉ Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89

✉ Gusten Granström
CEO, Norrbotniabanan AB
+46(0)70-665 57 85

Till toppen