I detta avsnitt lyfter vi ett rekord i tågresande. Vi berättar även om Järnvägsforum Norr, där de tyngsta makthavarna i Sverige och EU inom infrastrukturpolitiken var på plats i Luleå. Pat Cox, EU:s samordnare för den europeiska stomnätskorridoren ScanMed, sammanfattade sin presentation under forumet med “Whatever it takes” – Att vi måste göra vad som än krävs för att säkra infrastrukturen i norra Sverige i tid. Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, tänker utanför lokförarhytten och har flera medskick kring hur allt kan gå mer på räls.

Till detta avsnitt finns även en tillhörande blogg.