Bloggtext till poddavsnittet #24 Grönt ljus för hela Norrbotniabanan!

Som ni kanske har läst i våra tidigare bloggar från 7 juli (Norrbotniabanan är nu en del i EUs längsta stomnätskorridor!), 15 juli (EU stärker bygget av Norrbotniabanan!) och 28 juli (Historiskt beslut – Grönt ljus för hela Norrbotniabanan) så har sommaren varit full med glädjande besked för Norrbotniabanan!

Det är nu klart att stomnätskorridoren ScanMed förlängs till Kiruna–Narvik och Haparanda–Uleåborg, sträckan Ytterbyn–Grandbodarna får medfinansiering från EU och den största skrällnyheten att regeringen ger i uppdrag till Trafikverket att omgående gå vidare med planeringen mellan Skellefteå och Luleå. Glädjen är stor!

Lokföraren (spelad av Olof Wretling) inför poddavsnitt #24 Grönt ljus för hela Norrbotniabanan!

Nu gäller det att stampa gasen i botten för att hela banan ska färdigställas i närtid till 2030 och att vi alla, än mer, synliggör att bygget pågår för fullt för att tvätta bort alla eventuella tvivel som kan sinka projektets tidplan och färdigställande. Trafikverkets byggdagbok ger mycket trevlig läsning om just bygget som pågår.

Inom kort lämnas järnvägsplanerna JP02-JP07 gällande sträckan Dåva–Skellefteå in till Länsstyrelsen för godkännande. Därefter går de ner till Trafikverket i Borlänge för det som kallas fastställande. Då är det är ett helt annat gäng inom Trafikverket som granskar alla handlingarna. Först efter fastställandet kan bygget dra igång. Siktet för detta är inställt på någonstans mellan 2023 och 2024 för sträckan Dåva–Skellefteå. Grovt uppskattat kommer bygget av denna sträcka att ta fem till sex år.

Kikar vi norrut för det kommande planeringsarbetet kan sträckan delas upp i sju till tio järnvägsplaner beroende på vilka lösningar som Trafikverket väljer. Varje järnvägsplan tar 2–4 år att färdigställa, men kanske ännu längre för sträckorna genom städerna. Arbetet med järnvägsplanerna bedrivs parallellt, annars skulle det ta alltför lång tid.  Planeringen för den norra etappen blir dyrare än för den södra. Cirka 600 miljoner jämfört med cirka 400 miljoner. Ett årtal som nämnts som byggstart för sträckan norrut är 2026. Vi hoppas det håller.

I höst fortsätter arbetet med nästa Nationella infrastrukturplan då Trafikverket i slutet av november presenterar sitt förslag. Det blir väldigt spännande inte minst för att se den exakta skrivningen gällande Norrbotniabanan. I förslaget har regeringen sagt att det även ska skrivas in en byggstart norrut. När förslaget är presenterat skickas det ut på remiss då alla har möjlighet att skicka in synpunkter på förslaget, vilket Norrbotniabanegruppen kommer att göra.

I höst kommer också EU ut med nya utlysningar om att söka medfinansiering för projekt. Vi vet ännu inte om det gäller planering eller bygge, men vi hoppas givetvis att Trafikverket söker för ännu fler delprojekt inom Norrbotniabanan.

Vi som arbetar med frågan om Norrbotniabanan börjar kunna se bortom planering och bygge och vi pratar mycket om banans nyttor och hur vi ska nyttja banan. Inom kort kommer Sara kulturhus i Skellefteå att invigas, mitt på Norrbotniabanans planerade sträckning. Och det blir tydligt att Norrbotniabanan kommer att ta kulturen närmare för fler. Detta skrev också Ola Nordebo, politisk chefredaktör, om den 30 juli i Västerbottens-Kuriren ”Norrbotniabanan kan möjliggöra för fler norrländska kulturscener att växa fram. Undersök det, låt inte Norrbotniabanan bara handla om industrier, råvaror och arbetskraft…”  Så sant och så spännande!

Om du vill lyssna mer om Norrbotniabanans nyttor och en diskussion om hur framtidens kompetensförsörjning hänger ihop med kultur, jämställdhet och infrastruktur kan du lyssna på vårt seminarium från Almedalen 2018.

/ Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen