Mitt i sommarvärmen håller regeringen presskonferens, men allt är förlåtet med ett så trevligt besked! Kortfattat handlar beskedet om att regeringen fattar beslut om att planeringen för Norrbotniabanans etapp mellan SkellefteåLuleå ska påbörjas direkt och att byggstarten ska skrivas in i den kommande infrastrukturplanen. Så oerhört glädjande!
Under presskonferensen säger infrastrukturministern att ”Norrbotniabanan är så otroligt viktig, inte bara för norra Sverige, utan för hela Sverige. Det är en nationell angelägenhet och en prioritering för den här regeringen”. Stödet är enormt och lägg därtill de tidigare beskeden från EU om förlängningen av stomnätskorridoren ScanMed samt beslutet om att medfinansiera projekteringen på sträckan Ytterbyn–Grandbodarna, även om det är en mindre summa. Sammantaget kan man citera Gusten Granström, vd på Norrbotniabanan AB, som säger ”Med dagens besked kan vi konstatera att vi passerat punkten för ”no return”. Projektet kan nu rulla vidare med hög hastighet framåt och äntligen färdigställas i närtid till 2030”. Vilken härlig känsla!

Regeringens besked innebär att Trafikverket inte behöver vänta in nästa Nationella infrastrukturplan som beslutas våren 2022 utan kan gå vidare med planeringen norrut direkt. Det innebär också att Trafikverket säkrar sin kompetens inom projektet så att de inte försvinner när planeringen mellan Umeå och Skellefteå färdigställs till årsskiftet. Dessutom meddelade regeringen att en byggstart för den norra etappen ska inkluderas i den kommande infrastrukturplanen.

Tidigare i vår röstade riksdagen igenom de ekonomiska ramarna för den kommande tioåriga infrastrukturplanen som beslutas våren 2022. Strax före midsommar skickade regeringen ett direktiv till Trafikverket om att upprätta ett utkast på ny infrastrukturplan där det stod att ”Det ska ske en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.” samt att ”Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden.” Nu förtydligar alltså regeringen direktivet med att planeringen norrut ska fortsätta direkt. I och med dagens besked är planering och byggstart säkrad till Luleå och blir därmed en viktig signal till näringslivet som investerar hisnande summor i både Norrbotten och Västerbotten.

Värt att komma ihåg är att Norrbotniabanan byggs för att binda ihop befintliga större städer i ett väldigt befolkningstätt stråk där det idag inte finns en meter räls mellan städerna längs kusten. Med Norrbotniabanan får vi en robustare infrastruktur för att klara kompetensförsörjningen i norr och de ökande godstransporterna, inte minst nu, i samband med näringslivets satsningar. Och den gröna omställningen.

Ha det fortsatt fin sommar! / Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen.