Mitt i sommarvärmen meddelar EU att de beviljar Trafikverkets ansökan om medfinansiering för detaljprojektering och fältundersökningar inför den kommande byggnationen av järnvägen på sträckan mellan Ytterbyn och Grandbodarna! Detta är oerhört glädjande då detta stärker den fortsatta utbyggnaden norrut, ända till Luleå.

Samtliga fem ansökningar beviljades
Hade nästan glömt bort att besked från EU skulle komma idag, men kollegorna i samarbetsprojektet Botniska korridoren slog på stora trumman strax före lunch. Det är Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) som i våras utlyste en möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturprojekt som syftar till att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Utlysningen riktade sig till arbeten med att ta fram studier och tekniska underlag. Trafikverket ansökte då för detaljprojektering och fältundersökningar för bygget av Norrbotniabanan mellan Ytterbyn–Grandbodarna som utgör ca 30 km ny järnväg. Trafikverkets ansökan tillstyrkes av regeringen tillsammans med fem andra järnvägsobjekt däribland delsträcka på Nya Ostkustbanan och muddring för Malmporten i Luleå hamn. Idag meddelas att samtliga fem ansökningar tillstyrktes, vilket är mycket glädjande! För Norrbotniabanan gäller start för aktiviteterna den 22 mars i år och planerat avslut är den 1 juli 2024. Budgeten för ansökan uppgår till 14 915 000 euro varav 7 457 500 euro i bidrag.

Bygget av Norrbotniabanan pågår för fullt. Läs mer om bygget på Trafikverkets byggdagbok trafikverket.se/norrbotniabanan

Stärker fortsatt bygge
Bygget av Norrbotniabanan pågår för fullt som alla vet. Allt sedan EU beviljade medfinansiering för planeringen gällande sträckan Umeå–Skellefteå 2015 har Trafikverket arbetat med planering och lagstadgade samråd. Arbetet har genomförts i ett mycket högt tempo med prioritering för sträckan Umeå-Dåva som övergick till faktiskt bygge 2018 då Statsminister Stefan Löfven tog det första spadtaget. Planeringen för resterande sträcka upp till Skellefteå närmar sig slutet och EUs beviljade medfinansiering för det fortsatta arbetet är ett viktigt tillskott för att bygget ska komma vidare. Rälsläggning sker först i slutet av byggprocessen.

Med tanke på att det inom loppet av 15 till 20 år investeras över 700 miljarder i de båda två nordligaste länen och tusentals arbetstillfällen skapas är det nu väldigt viktigt att Norrbotniabanan färdigställs i sin helhet för att klara kompetensförsörjningen och de ökade godstransporterna. Därför måste Norrbotniabanans sista etapp mellan Skellefteå och Luleå lyfts in i den kommande Nationella transportplanen. Målet är tydligt och vi ser framemot fortsatt arbete efter semestern!

Ha det gott i sommarvärmen! / Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen.