Future Mine & Mineral Conference är en internationell gruv- och prospekteringskonferens som arrangeras i samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Nordic Publishing. Norrbotniabanegruppen är medarrangör till konferensen då Norrbotniabanan är en betydande länk i den arktiska infrastrukturen.

Läs mer på futuremineandmineral.com

Fokusfrågor: Arctic Infrastucture, Raw Material Policies, Exploration Insights, Mining operations, Sustainable Raw Materials, Financing of mineral exploration, AI in mining, Overview of the Critical Raw Materials Act