Norrbotniabanan, och hela den Botniska korridoren, är nu inkluderad i EUs längsta stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet! Tidigare slutade korridoren i Stockholm. Nu har den förlängts till Kiruna–Narvik och Haparanda–Uleåborg. Förlängningen innebär ökade möjligheter till medfinansiering från EU för järnvägsbyggen i Sverige. Läs mer i detta blogginlägg.