I vårt pressrum hittar du bilder som kan användas fritt i kommunikation som rör Norrbotniabanan. Ange fotografens namn samt Norrbotniabanegruppen vid användning. (Bilderna är tagna på den befintliga Botniabanan samt från bygget av Norrbotniabanan).