I det här avsnittet lyfter vi bland annat de tre vanligaste frågorna vi får just nu; “Blir det någon Norrbotniabana?”, “När är den klar?” och “Kommer den nya regeringen att påverka projektet?”. Vi berättar även om den historiska dagen i slutet av augusti – första rälsläggningen på Norrbotniabanan! Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, firar pampigt med en trudelutt på muntrumpet och liknar sin kropp vid ett ånglok.

Till detta avsnitt finns även en tillhörande blogg.