Vi brukar ofta få frågan “Hur går det med Norrbotniabanan egentligen?”. Och nu skulle man verkligen kunna säga att projektet går som tåget både lokalt, regionalt och nationellt. I det här avsnittet pratar vi om vikten av stödet från EU, den kommande nationella infrastrukturplanen samt kommunernas planering kopplat till Norrbotniabanan. Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, förbereder kalas och berättar om sitt bidrag till minskat koldioxidutsläpp (till förmån för en annan typ av gas…)

Till detta avsnitt finns även en tillhörande blogg.