Bloggtext till poddavsnittet #21 Year of Rail.

Man blir rent av tårögd när man tänker på hur räkneverket tickade framåt för varje resa som ni bokat i vår biljettkampanj. En del av er var ju extra flitiga som exempelvis Britt-Marie som till och med blev intervjuad i SVT, bra jobbat! Tack för allt stöd genom era bokningar av resor!

Nu är de bokade resorna bifogade till Norrbotniabanegruppens remissvar, både i digital och fysisk form, och skickade till Infrastrukturdepartementet. Förutom vårt hade drygt 200 remissvar kommit in till departementet när remisstiden gick ut. I svaren diskuteras det förstås om vikten av att både att underhålla, men också att bygga ut järnvägen. Kan bara instämma med 2030-sekretarietet som ställer sig positiva till stödet för järnvägen men frågar sig framtidigt om detta ens borde vara en kostnadspost, utan istället en återbetalning av den underhållsskuld som uppstått i Sverige genom decennier.

Flera andra instanser, utöver våra närmast allierade nämner vikten av Norrbotniabanan. Föreningen Blå vägen, som består av kommunerna Storuman, Lycksele, Vindeln, Vännäs samt Umeå i stråket längs Europaväg 12, nämner vikten av att tänka på systemperspektivet och i det sammanhanget utbyggnaden av Norrbotniabanan som kan bidra till en positiv utveckling i hela E12-stråket, från norska Atlantkusten genom Sverige och vidare in i Finland. Handelskammaren Mittsverige trycker på att nyinvesteringar som bl.a. Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan är viktiga för att utveckla infrastrukturen i deras region. Batteriföretaget Northvolt är givetvis angelägna i sitt remissvar om att arbetet med att färdigställa planerna för Norrborrniabanan görs snarast.

Röster från våra digitala kanaler
Riktigt roligt är det att följa de frågor och diskussioner som ni yttrar på våra sociala kanaler. Under biljettkampanjen blev det ett extra stort engagemang och det är både hejarop, funderingar och kritik. Vi ser också att det finns stor kunskap bland er då vi ofta inte hinner svara på funderingar och frågor innan ni svarat varandra. Det är imponerande!

Några kommentarer som återkommer då och då i våra kanaler är dock att man borde satsa på Inlandsbanan istället. Vi instämmer att satsningar behövs på Inlandsbanan, men inte istället för Norrbotniabanan. Båda behövs och blir viktiga för ett effektivt järnvägsnät i norra Sverige. Det finns ingen konflikt mellan de båda projekten utan de har båda specifika uppgifter. Vi kan exempelvis inte transportera timmer från inlandet med en kustjärnväg och på samma sätt kan inte Inlandsbanan flytta folk längs kusten för att klara kompetensförsörjningen. Tillsammans blir vi ruskigt starka, inte minst för turistnäringen när fler personer får möjlighet att röra sig inåt landet.

En annan fråga som dyker upp då och då är vad det kommer att kosta att resa på Norrbotniabanan och om det blir dyrare än flyget. Det enkla svaret är att priserna på Norrbotniabanan kommer att följa dagens prissättningssystem för tågresor. Kikar snabbt vad en resa kostar mellan Luleå och Göteborg och landar på ca 1 000 kronor. Motsvarande resa med flyg ligger på ca 3 000 kronor. Visst, pandemin slår hårt mot flyget, men själv har jag aldrig lyckats hitta de billigaste flygen då man måste vara ute i så god tid för dessa, en framförhållning jag sällan har. 

Hurra för tågtestban!
För ett år sedan berättade Lars-Åke Tjernström om arbetet med tågtestbanan mellan Jörn och Arvidsjaur och en väntan på ett besked från regeringen om att få använda sträckan för tågtestverksamhet. I dagarna kom beskedet från regeringen med klartecken om att gå vidare. Det handlar om tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur, en drygt sju mil lång järnväg som nu ska rustas upp för fyra miljarder kronor för att möjliggöra tester av tåg och järnvägsutrustning. Förhoppningen är att anläggningen ska stå klar om fem år. Vi ser med spänning framemot denna resa och att de frågor som finns med koppling till Inlandsbanan löser sig.

Lokföraren (spelad av Olof Wretling) inför poddavsnitt #21 Year of Rail

Att en tågtestbanan för vinterklimat behövs, blev väldigt tydligt för några veckor sedan då Trafikverket valde att stänga av järnvägen i tre dagar på grund av stora snömängder och hårt väder. Det här är till stor nackdel för näringslivets transporter menar Norrbottens Handelskammare tillsammans med sitt logistikråd som skickade iväg ett brev till Infrastrukturdepartementet och Trafikverket där man skrev att det inte är acceptabelt att stoppa tågtrafiken på grund av dåligt väder. Man ber om ett svar och ”fortsättningsvis ett proaktivt agerande för tillförlitlighet, uppdaterade handlingsplaner för att undvika framtida totalstopp på järnvägsspåren.”

Eva och jag diskuterar vår uppfattning om att tågen minsann inte stod stilla när vi var små, men kanske är det minnet som sviker oss på samma sätt som att barndomens somrar enbart var fyllda av solsken samt bullar och saft. Vi får försöka följa upp ett eventuellt svar.

Följ resan mot nästa nationella plan
Era bokade biljetter är ivägskickade, men resan mot nästa nationella plan för infrastrukturen är inte över. Visserligen sker arbetet rekordsnabbt med en halvering av tidsåtgången i jämförelse mot förra gången. Trafikverket har gjort en strålande insats då de lyckats ta fram underlagen på så kort tid, även om de fått utstå mycket kritik för innehållet i inriktningsunderlaget. För oss är det väldigt viktigt att trycka på att detta är ett underlag och inte en sanning. Genom åren har vi stött på politiker som sagt att det är Trafikverket som inte vill ha Norrbotniabanan och att de som politiker måste lyssna på Trafikverket, när det de facto har handlat just om ett underlag.

Därför är det så oerhört viktigt att delta i processen och skicka in remissvar. Då har man ju tydligt talat om vilka brister man ser i underlaget och vad man vill. För att du ska kunna följa den fortsatta processen och se vilken effekt ”din bokade biljett” ger, har vi skapat en tidsaxel för att du lättare ska kunna följa med på resan mot nästa nationella plan.

Apropå att Trafikverket behövs. Döm om min förvåning då jag låg nedbäddad i soffan och tittade på en av många amerikanska tv-serier där huvudpersonerna når fram till en större väg som rasat. De står tysta länge och sedan säger en av dem ”Någon borde ringa Trafikverket”, i den svenska översättningen. Det är tydligt att vi vet vem man ska ringa när saker kör ihop sig.

European Year of Rail
EU har utsett 2021 till “The European Year of Rail”, vilket känns både viktigt och roligt eftersom EU arbetar för att bli den första klimatneutrala kontinenten år 2050. Därför lyfter de möjligheten att resa med tåg. EU täcks av ett stort järnvägsnät där Sverige kommer på en hedrande sjätteplats efter Tyskland, Frankrike, Polen, Italien och Spanien. Alla järnvägar är dessvärre inte elektrifierade, men Sverige ligger långt fram på en tredje plats efter Luxemburg och Belgien. Vi vet ju också att med Norrbotniabanan kommer vi närmare klimatmålet om att minska koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2030.

På plats i Bryssel har vi North Sweden European Office som är Norrbottens, Västerbottens, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands direktlänk till EU. Lotta Rönström, Senior Adviser in European Affairs, är en av medarbetarna som bevakar transportfrågorna och berättar att deras arbete har satt norra Sverige på EU-kartan. Idag pratar man om Norrbotniabanan som ”The missing link”. Det är viktigt att vara på plats för att lyfta infrastrukturen i norra Sverige när det gäller exempelvis att få ta del av den medfinansiering som EU erbjuder till infrastrukturprojekt.

Lotta Rönström, Senior Adviser in European Affairs,  North Sweden European Office

Under detta järnvägsår i EU kommer det att bli många evenemang bland medlemsstaterna där Norrbotniabanan gärna hade medverkat med ”Tågets dag”. Ett event  i Piteå och Skellefteå som var tänkt att firas under våren 2020, men som dessvärre inte har varit möjligt att genomföra på grund av pandemin. Men skam den som ger sig, till sist ska vi nog kunna genomföra någon form av “Tågets dag! ” Kika gärna på webbsidan ”The European Year of Rail” och de event som ramlar in där.

Följ bygget av Norrbotniabanan
Att bygget är i gång runt Umeå syns tydligt på många ställen, bland annat på väg 364 vid Ersmarksberget. Här korsar en dumper vägen var tredje minut och det är därför viktigt att följa skyltning och trafikregler för allas säkerhet. Visst blir man nyfiken på samma sätt som en lokal riksdagsledamot som gav sig ut på skidor på bygget, men det är inget vi rekommenderar. Det är både är farligt för din egen säkerhet och förbjudet att vistas inom byggarbetsplatsen. Vi rekommenderar i stället Trafikverkets byggdagbok på deras webbplats som är ett mycket säkrare och roligare sätt att följa bygget på. Varje vecka lägger de ut bilder från bygget och det händer saker! Trots mörker, kyla och snö.

Nu fortsätter vårat arbete med besök på olika event och kongresser. Det har verkligen blivit fart på digitala montrar i allehanda olika varianter. Både spännande och prövande, men vi saknar det fysiska mötet. Det är så många som inte vet att de vill veta mera om Norrbotniabanan och det är så roligt att bjuda in dem till ett spontansamtal när vi möts.

Men tills vi kan göra det så säger vi som så många andra håll ut och tvätta händerna!
Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen.