Ett förmiddagsseminarium 31 januari 2024 under Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm.
Läs mer om eventet på Region Västerbottens webbplats

När norra Sverige tar ledningen i den globala omställningen ställs stora krav på både infrastruktur och kompetensförsörjning. Näringslivets investeringar i Västerbotten och Norrbotten uppgår till över 1400 miljarder fram till år 2040, och befolkningen i länen behöver öka rejält! Norrbotniabanan utgör en av de viktigaste åtgärderna för att klara kompetensförsörjningen. Men när står den klar?

Just nu råder ”Sense of urgency” vad gäller de insatser som behövs för att maximera nyttorna av miljardinvesteringarna i norr. Råvaror från norra Sverige har ofta en lång väg till förädling och marknad, vilket ställer stora krav på transportsystemet både inom och utanför landets gränser. Hur skapar vi en infrastruktur som matchar den industriella boomen i norra Sverige? Och vad mer behöver göras för att locka människor till näringslivet i norr?

Talare

Göran Persson
F.d. statsminister. Ledarskap och hållbar utveckling.

Lennart Kalander
Chef nationell planering, Trafikverket.

Kristina Sundin Jonsson
Kommundirektör, Skellefteå kommun.

Peter Larsson
Samordnare, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Rikard Eriksson
Professor i ekonomisk geografi, Umeå Universitet.

Anna Lihr
Kommunikationsdirektör, Trafikverket

Joakim Berg
Vd, Norrtåg AB.

Rickard Carstedt
Regionråd, Region Västerbotten.

Moderatorer:
Lotta Rönström, North Sweden European Office.
Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen.