Glädjen var stor när regeringen och dess samarbetspartier C och L lämnade över infrastrukturpropositionen till riksdagen med ett förslag på en ekonomisk ram för nationens infrastruktur de kommande 10 åren, inte bara för den historiskt stora summan utan också för att Norrbotniabanan nämndes flera gånger under presskonferensen. Den föreslagna summan innehåller drygt 176 miljarder mer än den tidigare infrastrukturplanen och landar på nästan 900 miljarder. Budskapet från Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Per Bolund Miljö- och klimatminister vid presskonferensen är tydligt, Norrbotniabanan ska färdigställas i sin helhet.

Norrbotniabanan är en förutsättning för regional sammanhållning, ökad konkurrenskraft och ett fossilfritt Sverige 2045. Detta ligger i linje med regeringens infrastrukturproposition som syftar till att stärka svensk konkurrenskraft och kraftigt minska Sveriges klimatavtryck. I det presenterade förslaget finns inga särskilda objekt omnämnda, men vid regeringens pressträff var budskapet tydligt om att Norrbotniabanan ska färdigställas i sin helhet.
Länk till regeringens presentation av infrastrukturpropositionen. (16 april 2021)

Norrbotniabanegruppens ordförande Lorents Burman uttryckte stor glädje över regeringens besked, men också att färdigställandet av Norrbotniabanan är en förutsättning för att regionen och Sverige ska kunna tillgodogöra sig de vinster som skapas i och med näringslivets gigantiska investeringar på över 700 miljarder i de båda länen.

Totalt skapas över 25 000 arbetstillfällen sammanlagt i de båda länen de kommande 20 åren, men redan 2025 kommer över 3000 personer vara anställda hos batteriföretaget Northvolt. Det kommer att ställa stora krav på en fungerande infrastruktur för att klara kompetensförsörjningen och den ökade godstrafiken.

Gusten Granström, vd Norrbotniabanan AB, konstaterade att regeringens besked ligger helt i linje med regionernas egna intentioner då Haparandabanan står klar sedan länge, bygget pågår för fullt från Umeå norrut och planeringen mellan Dåva och Skellefteå blir klar under detta år. Nu kan planeringen norrut starta medan kompetensen finns kvar i Trafikverkets projektgrupp.

Med den föreslagna, historiskt stora, ekonomiska ramen för den kommande infrastrukturplanen samt regeringens och dess samarbetspartiers (C och L) starka stöd för Norrbotniabanan kan planeringen mellan Skellefteå och Luleå påbörjas, bygget söderifrån färdigställas och fortsätta norrut.

När riksdagen beslutat om den ekonomiska ramen ger regeringen i uppdrag till Trafikverket att ta fram ett förslag på nationell infrastrukturplan som presenteras någon gång i höst. Först under våren 2022 beslutar regeringen slutgiltigt om infrastrukturplanen.

Följ gärna resan mot nästa infrastrukturplan i denna tidsaxel.

Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen.