Varmt välkommen till vår monter för att prata om framtiden med Norrbotniabanan under Noliamässan i Piteå, 7–11 augusti 2024! Du hittar oss i hall 1, monter 140. Montern är ett samarbete mellan Umeå kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Luleå kommun via Norrbotniabanegruppen.

Trafikverket och Norrtåg finns även på plats med egna montrar i montern.

Kommunernas sidor om Norrbotniabanan:
Umeå kommun
Robertsfors kommun
Skellefteå kommun
Piteå kommun
Luleå kommun

Läs gärna mer om planeringen och bygget av Norrbotniabanan på Trafikverkets webbplats

Norrbotniabanans dragning
På Trafikverkets webbplats kan du titta på en digital karta över Norrbotniabanans dragning. I kartan syns linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.