Bloggtext till poddavsnittet #12 Luciatåget:

Det känns oförskämt att säga det. Speciellt ett sådant här år när det gått så bra för Norrbotniabanan – men vi vill ha mer. Varje gång vi får ett efterlängtat besked vill vi komma ännu ett steg framåt, vi blir aldrig nöjda. Det har givetvis att göra med att behoven är så stora och att målet är så tydligt: spår på backen mellan Umeå och Luleå. Något som är synligt och som går att ta på.

Så här i juletider måste jag ändå skicka en tacksamhetens tanke  till alla som bidragit och för allt som gjorts för att få Norrbotniabanan på plats. Stort tack! I det så kallade januariavtalet, som faktiskt tog oss på sängen, skrev regeringen tillsammans med sina samarbetspartier att ”…planeringen för bygget av Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.” Detta var oerhört glädjande. Just nu pågår diskussionerna om vilka delar som skulle kunna starta norr om Skellefteå, och det är främst dragningen genom städerna Piteå och Luleå som brådskar.

Under våren 2019 vann järnvägsplanerna mellan Umeå och Dåva laga kraft, vilket innebär klartecken för själva järnvägsbygget. Byggstyrkan har hittills varit fullt sysselsatt med förberedande arbeten som att anlägga bygg- och servicevägar samt saneringen av skjutfältet, men när vi välkomnar våren nästa år kan äntligen själva järnvägen börja byggas.

Det blir en hel del resor landet runt till partikongresser, Almedalen, Noliamässan och andra möten och event. Bristen på kunskaper om norra Sverige är alltför stor hos alltför många. Vi berättar om och om igen hur viktigt det är att koppla samman det befolkningstäta kuststråket. Det roliga är att det finns ett stort intresse. Det gör jobbet både roligt och lätt för oss. När vi berättar om arbetskraftsbehoven i norr vill människor ofta veta mer. De frågar vilka jobb som finns och var. Det vi kanske saknar är det gigantiska skyltfönstret med lediga arbeten – men ofta bygger rekrytering på intresseanmälningar och jobben hinner inte ens ut på arbetsförmedlingens webb innan de är tillsatta.

Under 2019 blev länsstyrelsernas resursbrister påtagliga, då de stora järnvägsarbetena nu knackar på dörren. Brev skickades än en gång från länsstyrelsen i Västerbotten till Näringsdepartementet om att projektet riskerade att försenas minst fyra år på grund av bristen på handläggare för tillståndsärendena. I oktober kom det glädjande beskedet att regeringen tar ett helhetsgrepp på situationen och ger i uppdrag till Trafikverket att se över situationen för länsstyrelserna som har stora transportinfrastrukturinvesteringar att hantera. I vår kommer Trafikverket att presentera sina slutsatser.

I november träffade vi våra riksdagsledamöter från länen för att uppdatera dem på aktuellt läge. På frågor om andra konkurrerande järnvägsprojekt och hur man ska förhålla sig till dessa har Norrbotniabanegruppen som policy att aldrig säga nej till andra järnvägsprojekt. Järnvägen är ett system och alla bitar behövs. Men, längs kusten mellan Umeå och Luleå finns Sveriges mest tätbefolkade region i en två mil bred remsa från kusten och in i landet – efter storstadslänen Stockholm och Malmö. Men här finns inte en enda meter räls. Inte en meter räls.


Två mil bred kustremsa Umeå–Luleå. Källa: Trivector 2017.

Om ett år, vid årsskiftet 2020/2021, beräknas järnvägsplanerna till Skellefteå vara klara. Då räknar vi med att arbetet med bygghandlingar kan fortgå utan glapp för att järnvägsbygget ska kun__na ta vid. Till våren hoppas vi att det är klart med januariavtalets punkt om att arbetet med NBB ska intensifieras och hur detta ska ske. Kanske blir det ännu en EU-ansökan till Bryssel om medfinansiering för fortsatt planering.

Finns det något jag skulle önska mig i jul så är det fler ambassadörer för Norrbotniabanan. Det går visserligen väldigt bra för oss generellt i norr, men för att våra basindustrier ska kunna ta nästa viktiga steg i sitt hållbarhetsarbete och för att näringslivet äntligen ska kunna slå ut i full blom måste vi få mer kapacitet på järnvägssidan och klara kompetensförsörjningen. Det är därför just du är så viktig för att sprida kunskapen vidare om värdena i norr och vikten av att knyta samman det befolkningstäta stråket längs kusten.

Läs mer på www.norrbotniabanan.se/info. Här hittar du all information du behöver och vi finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.

 

Lokföraren (spelad av Olof Wretling) inför poddavsnitt #12 Luciatåget. Denna film är inspelad på Exploratoriet i Skellefteå, där en modelljärnväg håller på att byggas med temat “Norrbotniabanan – en miljöklok satsning på framtiden”. 

God jul och gott nytt år!

Önskar Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen, och Eva Lundqvist, kommunikatör Norrbotniabanegruppen