Den nationella transportinfrastrukturplanen är Trafikverkets planerings- och prioriteringsunderlag för de kommande 10 åren. Kortfattat; Den avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan stå klar. Normalt inleds en ny planeringsprocess vart fjärde år, och det är inte lätt att följa med de olika turerna kopplat till planen och vad som gäller för projektet Norrbotniabanan. Vi har därför gjort en tidsaxel där du kan följa med på resan mot nästa nationella transportinfrastrukturplan.

Du hittar den på denna sida.