Vi fortsätter i detta avsnitt att följa Elisabeth och Eva längs den södra delen av transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet. Till en början 1 000 meter under markytan i Brennerpasset och Europas i dagsläget största infrastrukturprojekt, Brenner base tunneln. Där får vi bland annat veta vilken maskin som är viktigare än den 400 meter långa tunnelborrmaskinen samt varför detta projekt är så betydelsefullt för hela Europa. Resan fortsätter vidare till infrastrukturprojekt på Sicilien och Malta, långt borta men ändå så nära. Lokföraren (spelad av Olof Wretling) blir i detta avsnitt mörkrädd av sina egna dagdrömmar och förklarar vad som händer i kroppen om man fryser om huvud och fot…