Under våren 2018 lämnade regeringen in en begäran till EU om att förlänga en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet, från Stockholm vidare mot Haparanda och Narvik. I detta avsnitt får ni följa Elisabeth och Eva i den södra delen av denna transportkorridor från Innsbruck i norr till Valetta i söder. Vilken betydelse har denna korridor för Norrbotniabanans förverkligande? Vad är TEN-T och varför pratas det så ofta om korridorer i järnvägssammanhang? Hur finansieras stora infrastrukturprojekt ? Och var ligger Europas längsta nästan-bro? Lokföraren (spelad av Olof Wretling) blir i detta avsnitt stoppad i säkerhetskontrollen, och har sin alldeles egna fundering på hur dansken kan komma torrskodd till Tyskland…