Syftet med konferensen är att fokusera på utmaningarna kring en mer hållbar infrastruktur och logistisk i det arktiska området samt att främja ökat samarbete mellan regionerna i norra Sverige, Norge och Finland. Norrbotniabanegruppen är medarrangör till konferensen. Läs mer på arcticinfrastructure.se