Norrbotniabanan under Almedalsveckan 2022

Näringslivet i norr gör historiska investeringar i den gröna omställningen, vilket kräver ökad järnvägskapacitet. Norrbotniabanegruppen fanns representerad under Almedalsveckan för att prata om just det – och mycket annat. På denna sida har vi samlat de seminarium som vi arrangerade/deltog på. Se dem gärna i efterhand.

Hur maximerar vi nyttan från start med ny järnväg?

Arrangör, Norrbotniabanegruppen
Måndag 4 juli, 10.00-12.00 | Länk till eventet

Se seminariet i efterhand
Del 1. Godstrafik | Del 2. Persontrafik

Beskrivning av samhällsfrågan
Näringslivet i norr gör historiska investeringar i den gröna omställningen, vilket kräver ökad järnvägskapacitet. Trafikverket planerar och bygger Norrbotniabanan för fullt, men vad gör och vad behöver kommunerna och regionerna göra för att nå full effekt när banan väl tas i bruk?

Utökad information om evenemanget
Norrbotniabanan är så mycket mer än stål och betong. Den blir ett mycket viktigt verktyg för att de gigantiska investeringarna i norr ska få full effekt. Samtidigt vet vi att ett nyttjande av järnvägen inte sker av sig självt. Vad gör och vad behöver kommuner och regioner göra de kommande åren för att nå full effekt när banan väl tas i bruk?

Seminariet är tänkt att vara ett samtal om de utmaningar vi står inför och de tankar från forskning, kommuner- och regioner samt operatörer som finns om vilka förberedande åtgärder som behöver vidtas för att nå maximal nytta av ny järnväg, exemplet Norrbotniabanan, både beträffande gods- och persontrafik. Seminariet är uppdelat i två delar där vi inleder samtalet om godstrafik och därefter om persontrafik.

Medverkande
Del 1. Godstrafik:
Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanegruppen
Lars Westin, Professor vid Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet
Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg, INAB
Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Tågföretagen
Nils-Olov Lindfors, Regionråd Norrbotten

Del 2. Persontrafik:
Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanegruppen
Patrick Joyce, Chefekonom, Almega
Tobias Lindfors, Vd, StudentConsulting
Joakim Berg, Marknads- och kommunikationschef, Norrtåg
Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Tågföretagen

Hur skapar vi en infrastruktur som matchar den industriella boomen i norra Sverige?

Arrangör, Region Norrbotten, Norrbotniabanegruppen
Måndag 5 juli, 08.00-09.00 | Länk till eventet

Se seminariet i efterhand
Länk till webbsändning

Beskrivning av samhällsfrågan
När norra Sverige tar ledningen i den globala omställningen och blir centrum för både innovation och grön export ställs stora krav på omfattande strategisk samhällsutveckling. Hur skapar vi en infrastruktur som matchar den industriella boomen i norra Sverige?

Utökad information om evenemanget
Tiotusentals människor kommer att välja att flytta till Norrbotten och leva sina liv där. Då behövs service, kommunikation, kultur och inte minst bostäder. Hur ska människor kunna ta sig till Norrbotten och röra sig inom regionen på ett bra sätt? Råvaror från norra Sverige har ofta en lång väg till förädling och marknad, vilket ställer stora krav på transportsystemet både inom och utanför landets gränser.

Medverkande
Karin Hübinette, Moderator
Carina Sammeli, Kommunalråd, (S) Luleå kommun
Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanan
Birgitta Larsson, Kommunalråd, (S) Gällivare kommun
Anders Lindberg, Presschef, LKAB
Nils-Olov Lindfors, Regionråd, (C)Region Norrbotten
Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket
Fredrik Elgh, Kommunikationschef, Swedavia
Lars Westin, Professor i regionalekonomi, Umeå universitet

Kan Sveriges nationella transportplan matcha den gröna omställningen i ett skakigt Europa?

Arrangör, Botniska korridoren, Norrbotniabanegruppen, Nya Ostkustbanan
Tisdag 5 juli, 15.40-16.25 | Länk till eventet

Se seminariet i efterhand
Länk till webbsändning

Beskrivning av samhällsfrågan
Näringslivet i norr investerar över 1070 mdr i den gröna omställningen, men även om regeringen prioriterar järnvägen når Sverige inte EU:s krav. Trots det finns optimism i tågbranschen. Hur ser de ledande aktörerna på framtiden och hur påverkas järnvägspolitiken av det nya säkerhetspolitiska läget?

Utökad information om evenemanget
Näringslivet investerar 1070 miljarder SEK i nya gröna produktionsanläggningar, ny klimatvänlig teknologi och stärkt konkurrenskraft. Samtidigt går utbyggnaden av nödvändig järnvägsinfrastruktur i snigelfart. Hur är det möjligt? År 2022 är ett historiskt viktigt järnvägsår. SJ köper in helt nya tåg för 250 km/h, en helt ny nattågslinje öppnar mellan Stockholm och Hamburg och runt om i landet höjs röster för att snabba på utbyggnaden av järnvägen.

Även om regeringen prioriterar järnvägen så kommer Sverige inte att fullfölja överenskommelsen gällande kraven på det europeiska järnvägsnätet. Överenskommelsen innebär att den Botniska korridoren, kustjärnvägen mellan Gävle och Luleå, samt godsstråket genom Bergslagen, ska stå klar år 2030. I seminariet samlar samarbetet Botniska korridoren de viktigaste tågaktörerna i ett samtal om vad som krävs för att den nationella planen ska matcha den gröna omställningen och stärka den svenska konkurrenskraften i ett skakigt Europa.

Medverkande
Christian Danielsson, Chef, EU-kommissionens representation i Sverige
Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket
Birgitta Sacrédeus, Regionråd Dalarna, Styrelseledamot Botniska korridoren
Monica Lingegård, VD, SJ
Ted Söderholm, VD, Green Cargo
Mattias Goldmann, Moderator, 2030-sekretariatet
Joakim Berg, Moderator, Norrtåg

Norrbotniabanegruppen är en intresseorganisation som arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Norrbotniabanegruppen bildades 1999 och finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, Billerud, LKAB och StudentConsulting.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå, info@norrbotniabanan.se

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå

Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89

Gusten Granström
CEO, Norrbotniabanan AB
+46(0)70-665 57 85

VÅRA PARTNERS OCH FINANSIÄRER

VÅRA SAMARBETEN

Botniska korridoren är ett samarbete mellan de sju regionerna; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Örebro. Syftet är att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna med ett regionalt, nationellt samt Europeiskt perspektiv. North Sweden European Office är Norrbottens, Västerbottens, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands direktlänk till EU. Sekretariatet 2030 År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är 2030-sekretariatets syfte att säkerställa att klimatmålet verkligen uppnås. Georange är en samordnande intresseorganisation som verkar för att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruvnäringen.