Vilket händelserikt år det varit för Norrbotniabanan! I detta avsnitt sammanfattar vi det gångna året med bland annat beslutet om den nationella infrastrukturplanen där Norrbotniabanan i sin helhet nu finns med! Och att samtliga järnvägsplaner mellan Umeå och Skellefteå har fastställts. Vi blickar även framåt på vad som väntar projektet under 2023. Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, han pyntar granen med framgångar för detta spår och rimmar på en önskelista inför nästa år.

Till detta avsnitt finns även en tillhörande blogg