Vi närmar oss beslut om ny nationell infrastrukturplan, kortfattat; Den avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan stå klar. Och i detta poddavsnitt pratar vi om vårt remissvar till regeringen där vi har tre extra viktiga medskick gällande Trafikverkets förslag till plan; Öka takten, öka finansieringen och bestäm när banan ska stå klar i sin helhet. Vi lyfter även vikten av samarbeten i smått och stort. Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, myser med bullar och kaffet i sitt ånglok. Han avslöjar även när Norrbotniabanan är färdigbyggd i sin helhet!

Till detta avsnitt finns även en tillhörande blogg.