Man kan säga att det går som tåget för norra Sverige och Norrbotniabanan! I detta avsnitt pratar vi om vikten av gränsöverskridande samarbeten samt miljardinvesteringarna i norr kopplat till hållbar infrastruktur. Anders Åkesson, Trafikutskottets vice ordförande, ger lugnande besked gällande kommande nationell infrastrukturplan under Logistikdag Norr. Marie Eriksson, projektledare för Norrbotniabanan på Trafikverket, berättar vad som har hänt sedan regeringen gav i uppdrag till Trafikverket att påbörja planeringen mellan Skellefteå och Luleå. Vår allvetande lokförare (spelad av Olof Wretling) håller sig undan (h)järnsvamp och skapar en mycket hållbar järnvägsknut i stället.

Till detta avsnitt finns även en tillhörande blogg.

Lokföraren inför poddavsnitt #26