Biljettbokningarna bifogas nu med vårt remissvar till Infrastrukturdepartementet, som ett av flera starka argument inför nästa nationella transportplan som beslutas 2022. Denna plan avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas i sin helhet. Nu vill vi att Norrbotniabanans andra etapp mellan Skellefteå och Luleå ska komma med! På denna sida kan du läsa mer om vårt remissvar