Vi sammanfattar året som gått med bland annat att Norrbotniabanan fanns med som en egen punkt i januariavtalet, att den första sträckan längs banan har vunnit laga kraft, länsstyrelsens resursbrist samt hur viktigt det är att fortsätta att prata om Norrbotniabanans betydelse för regionen, nationellt samt Europa. Och behovet av kompetenser såklart, där vår allvetande lokförare (spelad av Olof Wretling) har en strålande kampanjidé som baserar sig på att alla i södra Sverige drömmer om
att flytta norrut – de vet bara inte om det än…