Bloggtexten till poddavsnittet “#8 Vi är på (järn)väg”:

Jo, skämten haglar när vi ska sätta rubriken på dagens blogg och podd! Vår allvetande Lokförare kan inte sjå sig utan har påbörjat vandringen längs Norrbotniabanans spår, eller sträckning, eller väg, men till sist blev det fyndigt (järn)väg. Och ja, vi kommer att följa honom på hans vandring med start i kommande poddavsnitt.

Efter 20 års arbete med information och kommunikation kring Norrbotniabanan, bär arbetet frukt och saker börjar hända av sig själva. I regeringens januariöverenskommelse finns Norrbotniabanan med i punkt 28:

”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.”

Vi blev rejält överraskade och väldigt glada över att finnas med i en regeringsöverenskommelse som direkt ställer in siktet på att hela banan ska byggas från Umeå i söder till Luleå i norr. Det är också där vi har haft vårt sikte inställt sedan sträckan mellan Umeå och Skellefteå lyftes in i den Nationella transportplanen förra året. Hur arbetet ska ”intensifieras” är ännu inte klart, men det arbetas med frågan i våra egna led. Därefter sker diskussionen med regeringens företrädare.

Det brådskar med bygget med Norrbotniabanan av flera anledningar. Koldioxidutsläppen från transportsektorn ska sänkas med 70% fram till 2030 samtidigt som framförallt basindustrin har ett skriande behov av mer kapacitet på järnvägen för att klara transporterna och kompetensförsörjningen. Generellt finns ett stort behov av arbetskraft med rätt kompetens längs hela stråket. Bara Northvolt pratar om ett behov av tusen personer fram till 2025. För att klara detta behöver kommunerna i stråket hjälpa till med rätt kompetens och där är Norrbotniabanan en nyckel.

Men det behövs också folk för att bygga Norrbotniabanan. Behovet ligger någonstans mellan 8 000 och 10 000 årsarbeten. Förra året rekryterade Trafikverket tusen personer och under nuvarande år och nästa år kommer de att rekrytera två tusen personer. Det är en tuff utmaning. Det gäller också att det finns tillräckligt med entreprenörer som vill vara med och genomföra bygget då det finns många konkurrerande projekt som ska byggas de kommande, åren inte minst inom järnvägssektorn. Men det här kommer vi att klara!

EU-valet närmar sig och jag hoppas att alla använder sin röst den 26:e maj. EU har haft stor betydelse för bygget av Norrbotniabanan. Det såg inte alltför ljust ut när man tittade på deras järnvägskartor för tio år sedan då kartorna slutade strax norr om Stockholm. Successivt har EU byggt på sin kunskap och sina strategier för EU och med dem har kartorna utvecklats.

2011 bad den svenska regeringen att EU skulle lyfta in den Botniska korridoren i det Europeiska stomnätet för järnväg, vilket gjordes 2013. I vår fattar EU beslut om en av de nio stomnätskorridorerna, Scanmed, ska förlängas från Stockholm och vidare norrut till Kiruna – Narvik och Haparanda- Uleåborg.Då kommer norra Sverige, Norge och Finland att finnas med på kartorna med besked. Att bygga ihop EU-länderna gör oss alla starkare eftersom vi behöver varandra och det är en tilltalande tanke att Norrbotniabanan kan bidra till detta.

Med förlängningen av Scanmed får vi äntligen fokus på gränsövergången Haparanda-Torneå som behandlats så styvmoderligt och idag inte har någon effektiv omlastning för godset. När Norrbotniabanan står klar blir det möjligt att transportera godset i större utsträckning i nord-sydlig riktning över gränsen. I dag är det fullt på stambanan genom övre Norrland och därför näst intill omöjligt att starta godspendlar i detta stråk.

Tidigare var Jens Nilsson från Östersund en stark röst för infrastrukturen i norr, men dessvärre gick Jens bort för ett år sedan. Kika på våra kandidater från Norr- och Västerbotten och lägg din röst på någon som du tror kan driva våra frågor och peka på de stora mervärden som finns här i norr.

Allt låter så bra, men än kan vi inte luta oss tillbaka och tro att det är grönt ljus för färdigställandet av Norrbotniabanan. Gemensamt måste vi fortsätta att prata om Norrbotniabanan för att vi inte ska tappa fart. Med anledning av detta har Eva, vår kommunikatör, arbetat om hela vår webb för att informationen ska vara mer lättåtkomlig för dig som vill arbeta för Norrbotniabanans sak. Aktuellt läge ligger nu på första sidan och under norrbotnaibanan.se/info hittar du presentationsbilder med tillhörande manus för dig som behöver bilder när du berättar om Norrbotniabanan. Ta en titt på webben och hör gärna av dig med vad du tycker och som vanligt om du har frågor!

På återhörande, Elisabeth Sinclair