Information2019-09-02T13:26:00+00:00

På denna sida samlar vi aktuellt presentationsmaterial för dig som vill sprida ordet om den största infrastruktursatsningen i norra Sverige på över 100 år.

Allt för dig med hjärta för Norrbotniabanan.

Engelska2019-09-02T11:16:29+00:00

Använd gärna denna presentation och talmanus som inspirationskälla när du berättar om Norrbotniabanan
NBB_Presentation_ENG_190902
Källa: norrbotniabanan.se

Engelska2019-09-02T11:17:42+00:00

Dubbelsidigt informationsblad
About_The_North_Bothnia_Line_A5_20190827
Källa: norrbotniabanan.se

Svenska2019-09-02T11:17:23+00:00

Dubbelsidiga informationsblad
Om_Norrbotniabanan_A5_190827
Regionalt_Nationellt_Europa_A4_20190827
Källa: norrbotniabanan.se

Svenska2019-09-02T11:16:50+00:00

Använd gärna denna presentation och talmanus som inspirationskälla när du berättar om Norrbotniabanan
NBB_Presentation_SV_190902
Källa: norrbotniabanan.se

Engelska2019-09-02T11:18:09+00:00

Samtliga kartor för nedladdning
NBB_Kartor_ENG_190828
Källa: norrbotniabanan.se

Svenska2019-09-02T10:24:21+00:00

Samtliga kartor för nedladdning
NBB_Kartor_SV_190307.pdf
Källa: norrbotniabanan.se

Norrbotniabanegruppen är en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för Norrbotniabanans förverkligande. Norrbotniabanegruppens arbete finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, BILLERUDKORSNÄS och LKAB.

Norrbotniabanegruppen arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen har ett fortlöpande samarbete.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbotniabanan AB, för att:
– Ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform.
– Tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå, info@norrbotniabanan.se

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå

Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89

Gusten Granström
CEO, Norrbotniabanan AB
+46(0)70-665 57 85

sv_SESwedish
sv_SESwedish