Här kan du lyssna på poddavsnittet

Regionalt
Rekordstart för Norrtåg
Klart att man har undrat om, och i så fall när, tågresandet ska återhämta sig efter pandemin – men nu har vi fått svar och det med besked! Norrtåg rapporterar att resandet har slagit alla tidigare rekord det första kvartalet i år. Totalt genomfördes 400 913 resor från januari till och med mars, vilket är två procent högre än före pandemin 2019. Vi återkommer om detta i kommande podd och blogg.

Persontrafiken på Haparandabanan har dessvärre gått betydligt sämre. I en radiointervju i Sveriges Radio berättar Mats Aspemo, VD för regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, att punktligheten för persontrafiken har varit så låg som 65 %, istället för en punktlighet på minst 95 %. Två av tio tåg har blivit inställda. Sträckan Boden–Kalix restaurerades mellan 2004 och 2012 medan resterande sträcka till Haparanda samtidigt fick en helt ny sträckning. Enligt Mats Aspemo är problemen störst på den renoverade sträckan och kan kopplas till behovet av bättre snöröjning, viltstängsel och kanske några mindre investeringar. Allra viktigast, enligt Mats är att alla inblandade parter (Trafikverket, Norrtåg, Vy och Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten) sätter sig ner och arbetar tillsammans vilket man har börjat med nu. En dålig punktlighet ger ett lågt förtroende för transportslaget vilket är mycket olyckligt, men successivt, lovar Mats i intervjun, kommer trafikeringen att bli bättre på Haparandabanan. Tilläggas bör att Finland just nu elektrifierar de sista 14 km till Haparanda. Arbetet blir klart under nästa år. Sverige och Finland har visserligen olika spårvidder, men på Haparanda station finns båda spårvidderna, vilket gör det möjligt att resa åt båda hållen från Haparanda station.

TågTalk
Vi har många gånger i vår podd nämnt att Norrbotniabanan är så mycket mer än räls och tåg. Järnvägen blir ett viktigt verktyg för samhällsutvecklingen, men utvecklingen sker inte av sig själv även om rälsen ligger där. Det handlar istället om hur kommunerna och regionerna använder sig av järnvägen. I vårt nyligen lanserade TågTalk kan ni följa Norrbotniabanegruppens ordförande Lorents Burman när han samtalar med kommunalråden längs banans sträckning för att höra hur det arbetar för att Norrbotniabanan ska ge bästa möjliga nytta när den börjar trafikeras.

I det senaste avsnittet med kommunalrådet Janet Ågren får vi höra om hur Umeå kommun förändrats i kölvattnet efter Botniabanan och hur de nu förbereder sig för en trafikstart på Norrbotniabanan. Janet säger det så bra när hon pekar på att man redan vid planeringen måste ha det kommunala perspektivet för att banan inte bara ska bli bra för kommunen den byggs i utan också för angränsande kommuner. I det tidigare avsnittet intervjuades Lars Hedqvist på Skellefteå kommun som berättade att regeringens beslut 2015, om att Norrbotniabanan skulle byggas, var en viktig signal utåt om att regeringen tror på Skellefteå. Viktigt inte minst för de som ska flytta till staden och städerna längs Norrbotniabanan. När man lyssnar på samtalen förstår man att samhällsutveckling handlar om politik, vilja, planering och att hela tiden ligga ett steg före. Här hittar du samtliga TågTalk-avsnitt.

Bureå resecentrum
Vi gläds åt att Skellefteå kommun nu har en funktionsstudie ute på samråd för Bureå resecentrum. Det betyder att järnvägsbygget närmar sig! Studien beskriver funktioner, dimensionering och målbilder för Bureå resecentrum på en övergripande nivå. Läs mer här och tyck gärna till, innan 10 maj 2023.

Nationellt
Järnvägsforum Norr
I slutet av mars var det dags för Järnvägsforum Norr, denna gång i Luleå. Det är intresseföreningen Norrtåg som står som arrangör. Föreningen bildades 1999 i syfte att se över hur tågtrafiken i övre Norrland ska bedrivas. Arrangören hade bjudit in flera intressanta talare, däribland de båda stomnätskoordinatorerna Mr Pat Cox och Mrs Catherine Trautmann från EU. Det här var Pat Cox andra besök i Norrbotten och det hade blivit Catherine Trautmanns första besök, men dessvärre hade hon råkat ut för en olycka bara dagar innan avresan. Vi får välkomna henne till Luleå vid ett annat tillfälle.

Norrbotniabanegruppen tog tillfället i akt och bjöd in några representanter från företagen för den gröna omställningen, stomnätskoordinatorerna och några ytterligare några gäster till en lunch på restaurangen Hemmagastronomi i Luleå. Samtidigt som vi passade på att bjuda på våra fantastiska råvaror från norr med ren, röding och åkerbär fick våra gäster knyta närmare bekantskap med varandra.


Bild som togs i samband med lunchen.

Kommunalråd Carina Sammeli välkomnade alla gäster med en levande beskrivning om möjligheterna, utmaningarna och glädjen i det som händer nu. Hon gav oss en riktig tankeställare när hon berättade att ingen hade för två år sedan kunnat förutse den utveckling som sker idag. Därför har mycket av den framtida planeringen som gjordes för två år sedan fått förpassas till papperskorgen och göras om. Linda Bjurholt, Logistikchef och vd för LKAB Malmtrafik, Anne Graf, chef för regionala frågor hos H2 Green Steel samt Carl Wangel, Chef för myndighetskontakter hos SSAB, talade alla om de specifika utmaningar som deras verksamheter står inför. Malmbanan är givetvis central, inte minst mellan Boden och Luleå där dubbelspår behövs. De lyfte också behovet av att skynda på tillståndsprocesserna, inte för att göra dem sämre utan för att öka på resurserna där det behövs och framför allt att arbeta tillsammans för att lösa flera frågor samtidigt.

Kriget i Ukraina präglar mycket av arbetet i EU just nu. Även Sverige påverkas av kriget som bland annat lett till att det idag finns ett mycket större militärt perspektiv på vår infrastruktur än tidigare. För att tydliggöra detta hade vi också bjudit in Överste Lars Karlsson till lunchen. Han basar för den norra militärregionen, vilken består av de fyra nordligaste länen.  Det blev ett viktigt möte mellan Överste Lars Karlsson och Pat Cox som senare under sitt föredrag citerade översten.

Även Erik von Pistohlkors, som deltog i vårt seminarium i Stockholm tidigare i år där han pratade om kompetensförsörjningens år i EU, deltog i lunchen. Erik är sedan i september 2022 biträdande chef för Europiska kommissionens representation i Sverige. Både Pat Cox och Catherine Trautmanns rådgivare Mr Martin Zeitler och Mr Jan Steinkohl deltog i lunchen. Vi hade också bjudit in vår kollega Ingela Bendrot som är VD för Norrbotniabanans systerprojekt Nya Ostkustbanan, ett projekt som arbetar för dubbelspår mellan Härnösand och Gävle. Givetvis var Gusten Granström, VD för Norrbotniabanan AB också med. Sist men inte minst fanns både Mikael Jansson VD och Lotta Rönström Senior Adviser in European Affairs med från North Swedens Brysselkontor. Vi är verkligen tacksamma för att vi har North Sweden i Bryssel som underlättar vårt arbete så mycket!


Joakim Berg, Norrtåg, inledde Järnvägsforum Norr

När så Järnvägsforum Norr startade fanns över 200 personer på plats. Här fanns de tyngsta makthavarna i Sverige och i EU inom infrastrukturpolitiken, tillsammans med näringslivets aktörer, tågoperatörer och andra nyckelaktörer på plats. Man kan säga att det var ett regionalt event med nationell och europeisk klang eller som en intern firmafest med middag på isen och ALLA var där!

En utav talarna på plats var Linda Håkansdotter, global chef för hållbarhet och företagsfrågor, från H2 Green Steel. Hon hade ett viktigt medskick till regeringen nämligen ”Elförsörjning, infrastruktur och hastighet”. Vi måste klara alla tre för att inte bromsa in den gröna omställningen, menade hon. Elförsörjningen måste byggas ut i hela landet för att klara klimatomställningen och samhällsutvecklingen. För att klara av det måste vi snabba på processerna och vi kan inte ha tolvåriga planprocesser för infrastrukturen när vi står mitt uppe i det som händer nu, avslutade hon.


Linda Håkansdotter, global chef för hållbarhet och företagsfrågor, från H2 Green Steel under Järnvägsforum Norr

Det är här och nu förändringen behövs, både ur ett klimatomställningsperspektiv, men också ur ett militärstrategiskt perspektiv. Det kräver att man vågar tänka nytt, och agera snabbt. Flera talare pekade på att vi nu befinner oss i en föränderlig tid, där vi faktiskt inte har tid att vänta. Företagen så som LKAB, H2 Green Steel, Green Cargo och Real Rail, men också Norrbottens Handelskammare och Svenskt Näringsliv belyste behovet av att påskynda viktiga infrastrukturinvesteringar för att möta de behov som nu skapas genom den gröna omställningen. Ett återkommande ord under hela konferensen var ”Sense of urgency”.

Under konferensen första dag rapporterade Dagens industri den glädjande nyheten att regeringen vill påskynda viktiga investeringar i norr och därför gett i uppdrag till Trafikverket att tillsammans med regioner, kommuner och andra aktörer, undersöka möjligheterna att få loss mer finansiering genom medfinansiering och förskottering till infrastrukturen i Norrbotten och Västerbotten. Det var en viktig signal till näringslivet. Mycket arbete är gjort i den nuvarande Nationella infrastrukturplanen, men flera trådar som hänger lösa och kan nu få en fortsättning.

Infrastrukturminister Andreas Carlson kunde bekräfta uppdraget dagen därpå och att högt upp på dagordningen står en upprustning av Malmbanan och en snabbare utbyggnad av Norrbotniabanan. Ministern menade att infrastrukturen inte får bli ett hinder för den gröna omställningen. Det var väldigt trevliga nyheter! Läs mer om regeringens uppdrag till Trafikverket här.

Trafikverkets Generaldirektör Roberto Maiorana kommenterade regeringens uppdrag med att det var ett tydligt besked från regeringen om att man vill satsa på norra Sverige. Han berättade också att Trafikverket nu kommer att göra omfattande analyser på kort tid och återkoppla till regeringen redan den 15 september. På vår fråga till GD Roberto Maiorana om vad han tyckte om Pat Cox medskick om att tänja på gränserna och söka nya lösningar för att så fort som möjligt färdigställa Norrbotniabanan, tyckte han att det var en mycket god ide. Läs mer om Pat Cox medskick längre ned.

Europa
Pat Cox, koordinator för stomnätskorridoren ScanMed, introducerades på scenen under konferensen som ”mannen med den tjocka plånboken”. Detta med tanke på att det är stomnätskorridorerna får mest av medfinansieringen från EU i och med att de är prioriterade till att färdigställas till år 2030. Pat Cox replikerade med att det är både sant och falskt.  EU:s budget för infrastruktur ligger runt 27 miljarder Euro, det vill säga 270 miljarder kronor. Det kan låta som jättemycket pengar, men när summan sedan ska delas mellan de 27 medlemsstaterna och därefter mellan väg, järnväg, sjöfart, flyg, hamnar och terminaler m.m. förstår man att det inte blir så mycket kvar till varje enskilt projekt.

Pat Cox poängterade att om någon tror att ett infrastrukturprojekt kan byggas klart enbart med hjälp från EU kommer vi att bli besvikna. Pat gissade att även vår egen regering står inför samma dilemma. Därför måste vi tänka nytt. Han bad oss att tänka utanför boxen och citerade den irländske dramatikern George Bernard Shaw som sa “- Some look at things that are, and ask why. I dream of things that never were and ask why not?” Alltså “Jag drömmer om saker som aldrig var och frågar, varför inte?” Detta för att påminna oss om att tänka nytt och tänja på gränser och framför allt att tro på oss själva för att uppnå allt vi drömmer om.

Han pekade på att vår region är först ut i den gröna omställningen och att vi står inför en renässans, en grön revolution. Näringslivet behöver Norrbotniabanan, medborgarna vill ha den både för arbete och fritid och den gröna utvecklingen klarar sig inte utan den. Därför är det viktigt att vi alla gör allt vad vi kan för att färdigställa detta projekt, sa Pat Cox. Han citerade Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi som 2012, när det var skakigt för Euron, sa att ”Under my leadership, the ECB (europeiska centralbanken) is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”. Det vill säga ”Inom ramen för vårt mandat är ECB redo att göra allt som krävs för att bevara euron. Och tro mig, det räcker.” Pat tittade på oss och upprepade frasen ”Whatever it takes” och menade att det är så vi ska tänka, vad som än krävs för att färdigställa Norrbotniabanan (infrastruktur).

Intervju med Pat Cox,  Europeisk samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet, under Järnvägsforum Norr.

Pat CoxPat Cox nämnde givetvis det fruktansvärda med Rysslands attack mot Ukraina. Själv hade han haft förmånen att växa upp i ett fredligt Europa som nu hotas av Vladimir Putin. Han citerade överste Lars Karlsson, som deltog på Norrbotniabanegruppens lunch, med ”du behöver vapen, system, män, transporter och allt det, men det är den som har den bästa logistiken som vinner”. Och just nu, sa Pat Cox, har ni inte det i den arktiska regionen och det är ännu en ”Why not” fråga ni måste ställa er och ”Whatever it takes” svar ni måste ge.

Kvällen avslutades med en fantastisk middag ute på isen med marschaller och allt. Det är fantastiskt vad mycket vi kan uträtta tillsammans ändå.

/ Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen