Regeringen fattar ett slutgiltigt beslut om den nationella infrastrukturplanen för de kommande tio åren där Norrbotniabanans första etapp finns med, från Umeå till Skellefteå.


Nationella infrastrukturplanen: Endast infrastrukturobjekt som regeringen lyft in i den nationella infrastrukturplanen kan genomföras. Finns objekt inte med här byggs de inte heller av staten.