NORRBOTNIABANAN
UR ETT REGIONALT PERSPEKTIV

Norrbotniabanans 27 mil långa sträckning mellan Umeå och Luleå kommer att ge såväl företag som individer i regionen helt nya möjligheter.

När ingen stad befinner sig längre bort än 45 minuter från något av universiteten i Umeå och Luleå kommer företagens kompetensförsörjning att underlättas.

När restiden mellan Umeå och Luleå halveras, öppnas helt nya möjligheter för människor när det gäller allt från karriärval och bostadsort till att uppleva och utöva kultur på andra orter.

Tack vare Norrbotniabanan kommer de personer som bor i och omkring Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå och Luleå att tillhöra en och samma arbetsmarknadsregion i stort. Det blir enklare att bo och arbeta på olika orter helt enkelt.

I Norrbotten och Västerbotten finns en tredjedel av Sveriges skogsareal. Norrbotniabanan blir därför enormt viktig för näringslivet och tillväxten i regionen, eftersom Sverige är en av världens största exportörer sammantaget av pappersmassa, papper och sågade trävaror.

Norrbotniabanan kommer även att ge små och medelstora företag i norra Sverige ytterligare möjligheter att växa och utvecklas även internationellt. Banan knyter nämligen ihop norra Sverige med det europeiska järnvägsnätet samtidigt som vi får större tillgång till Finland som gör samma resa som Sverige mot ett mer mångfacetterat näringsliv.

NORRBOTNIABANANS FÖRVERKLIGANDE

Det är Trafikverket som planerar och bygger Norrbotniabanan. Arbetet är indelat i två etapper, Umeå–Skellefteå och Skellefteå–Luleå.
Besök trafikverket.se/norrbotniabanan om du vill veta mer om pågående planering och bygge.

I tidsaxlarna nedan kan du följa milstolpar kopplat till arbetet med Norrbotniabanan.

FÖRSTA ETAPPEN, UMEÅ–SKELLEFTEÅ

Sorry,You have not added any story yet

ANDRA ETAPPEN, SKELLEFTEÅ–LULEÅ

Sorry,You have not added any story yet

VI ÄR MÅNGA SOM SAMVERKAR

Vi är många som arbetar och samverkar kring det största infrastrukturprojektet i norra Sverige på över 100 år!

Trafikverket

Ansvarar för att utreda, planera och bygga Norrbotniabanan samt att, efter färdigställandet, sköta underhållet av banan.
trafikverket.se/norrbotniabanan

Regionerna

Region Västerbotten och Region Norrbotten har det samlade ansvaret för infrastrukturplaneringen i länen.

Norrbotniabanegruppen

Är en intresseorganisation som arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer. norrbotniabanan.se

Kommunerna

Umeå kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Luleå kommun samplanerar Norrbotniabanan med kommunal infrastruktur samt planerar och bygger resecentrum.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten sköter handläggningen av järnvägsplanerna.

Norrbotniabanan AB

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU. norrbotniabanan.se

Norrbotniabanegruppen är en intresseorganisation som arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Norrbotniabanegruppen bildades 1999 och finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, Billerud, LKAB och StudentConsulting.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå, info@norrbotniabanan.se

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå

Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89

Gusten Granström
CEO, Norrbotniabanan AB
+46(0)70-665 57 85