Vilken vår det varit för järnvägen! I detta avsnitt får du en statusuppdatering om vad som händer just nu på bygget av Norrbotniabanan. Vi berättar även om persontrafiken som börjat rulla på Haparandabanan och nattåget som kommer till Skellefteå redan nästa år. Du får även veta lite mer om Norrbotniabanans två möjliga infarter till Luleå. Vi tar såklart också upp regeringens förslag på den historiskt stora ekonomiska ramen för nationens infrastruktur de kommande 10 åren, där Norrbotniabanan lyftes flera gånger under presentationen. Vår allvetande lokförare (spelad av Olof Wretling) har högtflygande planer om hur tåget ska ta sig till Luleå via Hamnholmen. Han firar även in nattåget till Skellefteå med en tämligen blöt fest…

Till detta avsnitt finns även en tillhörande blogg.