SAMMANFATTNING AV VÅRT SEMINARIUM
(Genomfördes i Stockholm under “Västerbotten på Grand Hôtel”, 25 januari 2023)

Hur säkerställer vi infrastrukturen i norra Sveriges tillväxtregion i ett skakigt säkerhetsläge?

Alla vet att färdigställandet av Norrbotniabanan brådskar. I dagsläget finns inte ett enda järnvägsspår som länkar samman kuststäderna längs det tätbefolkade stråket Umeå–Luleå. Samtidigt pågår miljardinvesteringarna i Västerbotten och Norrbotten som gör behovet av en fungerande infrastruktur än mer akut, både för gods- och persontrafik.

Vid vårt seminarium medverkade näringslivet, LTU och försvaret för att ge sin bild av läget i Västerbotten och Norrbotten. Vi på Norrbotniabanegruppen och Norrbotniabanan AB informerade om aktuellt läge för projektet och tryckte på att färdigställandet av Norrbotniabanan brådskar!

Nedan en kort sammanfattning av innehållet samt talarnas presentationer:

 • EU-kommissionen | Erik von Pistohlkors, tillförordnad chef i Stockholm
  Erik uppmärksammade att 2023 är av EU utpekat som Europaåret för kompetens. I sitt tal i september gav europakommissionens ordförande Ursula van der Leyen följande skäl till kompetensåret;
  Personalbrist Europa behöver alla. Mer fokus på investeringar i utbildning och fortbildning. Bättre samarbete med företagen eftersom de vet bäst vilken arbetskraft de behöver. Matcha behoven med arbetssökandes egna önskemål. Locka arbetskraft med rätt kompetens till vår kontinent som kan stärka företagen och tillväxten i Europa.
  Presentation för nedladdning
 • Luleå tekniska universitet | Lena Anttila, Ledningskoordinator
  I norr pågår en parallell grön- och digital industri och samhällsomvandling samtidigt som vi har demografiska utmaningar. Med en låg arbetslöshet i en turbulent omvärld och ett osäkert ekonomiskt läge. Trots, eller på grund av, ovanstående finns ett omfattande kompetensbehov inom de flesta sektorer, där tillverkande industri, vård och omsorg samt utbildning sticker ut. Tillsammans med ett antal större industrier i regionen har LTU bildat samarbetet T25 som syftar till att på fem år öka invånarantalet i norra Sverige med 25 000 personer.
  Presentation för nedladdning
 • LKAB | Robert Ylitalo, Transformationsledare
  LKAB fortsätter att leverera med omfattande investeringar som skapar regional- och nationell tillväxt som ger tusentals nya jobb. Den 12 januari i år kom LKAB med nyheten om nya fyndigheter. Av förståeliga skäl blir behovet av fungerande infrastruktur, både för gods- och persontrafik, än mer akut och det finns stora behov av utbyggnad till dubbelspår på Malmbanan.
  Presentation för nedladdning
 • Skellefteå Kraft AB | Ann-Christine Schmidt, Head of R&D
  Skellefteå kraft befinner sig mitt i en fantastisk utveckling där regionen behöver leverera till ett kraftigt växande samhälle. Skellefteå Kraft spelar en central roll i Sveriges omställning och arbetar framsynt för att skapa förutsättningar för omställningen till ett elektrifierat och hållbart samhälle lokalt, regionalt och nationellt – för internationell konkurrenskraft.
  Presentation för nedladdning
 • Byggföretagen | Erik Ranängen, Bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten
  Sveriges största industrisatsning genom tiderna sker nu i norra Sverige och gör att vi just nu är Europas gröna motor. Nu gäller det att klara kompetensförsörjningen där städernas attraktivitet och bostadsbyggandet är viktiga delar. Därför arbetar Byggföretagen för att göra infrastruktursatsningar till en motor för bostadsbyggande och säkerställa behovet av fungerande väg och järnvägar. Infrastruktursatsningar är samhällsbyggets fundament.
  Presentation för nedladdning
 • Norra militärregionen | Överste Lars Karlsson
  Norra Militärregionen står inför stora utmaningar inte minst då den geografiska ytan motsvarar 53 % av Sveriges yta, men där endast ca 10 % av befolkningen bor. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa ställer extra stora krav på det svenska försvaret. Men utmaningarna är många inte minst vad gäller personalförsörjning, logistik och resurser.
  Presentation för nedladdning
 • Norrbotniabanan AB | Gusten Granström, Vd
  Norrbotniabanegruppen | Elisabeth Sinclair, projektledare
  Bygget pågår men många diskussioner behövs gällande intensifiering, finansiering och behovet av ett årtal för projektets färdigställande. Näringslivet, kommuner och operatörer behöver ett målår för att kunna anpassa sina insatser.
  Presentation för nedladdning


EU-kommissionen | Erik von Pistohlkors, tillförordnad chef i Stockholm


Luleå tekniska universitet | Lena Anttila, Ledningskoordinator


LKAB | Robert Ylitalo, Transformationsledare

Skellefteå Kraft AB | Ann-Christine Schmidt, Head of R&D

Byggföretagen | Erik Ranängen, Bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten

Norra militärregionen | Överste Lars Karlsson

Norrbotniabanegruppen är en intresseorganisation som arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Norrbotniabanegruppen bildades 1999 och finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, Billerud, LKAB och StudentConsulting.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå. ✉ Kontakta oss

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå.  ✉ Kontakta oss

✉ Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

✉ Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89

✉ Gusten Granström
CEO, Norrbotniabanan AB
+46(0)70-665 57 85

VÅRA PARTNERS OCH FINANSIÄRER

VÅRA SAMARBETEN

Botniska korridoren är ett samarbete mellan de sju regionerna; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Örebro. Syftet är att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna med ett regionalt, nationellt samt Europeiskt perspektiv. North Sweden European Office är Norrbottens, Västerbottens, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands direktlänk till EU. Sekretariatet 2030 År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är 2030-sekretariatets syfte att säkerställa att klimatmålet verkligen uppnås. Georange är en samordnande intresseorganisation som verkar för att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruvnäringen.