Regeringen avsätter tre miljarder till en första etapp av Norrbotniabanan mellan Piteå-Skellefteå i den så kallade Framtidsplanen (nationella infrastrukturplanen).