Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för ekonomiska ramar och vägledning av möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen.

Det är viktigt att alla är medvetna om att inriktningsunderlaget inte är en ”sanning” utan ett av många underlag för att kunna göra nästa nationella infrastrukturplan. För att balansera och bredda bilden är det därför oerhört viktigt att yttra sig i ett remissvar.