Trafikverket redovisar deras förslag till en ny nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033.

Förslaget ut på remiss där alla intressenter har möjlighet att tycka till om förslaget och lämna synpunkter till regeringen.

I förslaget ska nu planeringen mellan Skellefteå–Luleå samt en byggstart för sträckan finnas med. Det ska bli spännande att se hur den exakta skrivningen formuleras.