Trafikverket redovisar deras förslag till en ny nationell plan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037 beroende på vad riksdagen har beslutat tidigare.
Förslaget ut på remiss där alla intressenter har möjlighet att tycka till om förslaget och lämna synpunkter till regeringen.

Här blir det oerhört spännande och se hur mycket av Norrbotniabanan som finns med i Trafikverkets förslag! Det vi hoppas på är att hela Norrbotniabanan ingår i den kommande planen.