Norrbotniabanans första järnvägsplan (JP01) fastställs.


Fastställelse: När Trafikverket är helt klar med sin planering och granskning fastställer Trafikverket järnvägsplanerna. Därefter finns det, under en kortare tidsperiod, möjlighet att överklaga planerna.