Trafikverket fastställde samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan mellan Dåva och Skellefteå (JP02-JP07).


Fastställelse: När Trafikverket är helt klar med sin planering och granskning fastställer Trafikverket järnvägsplanerna. Därefter finns det, under en kortare tidsperiod, möjlighet att överklaga planerna.