Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och statsminister Stefan Löfven tar ett första spadtag för Norrbotniabanans inledande sträcka, Umeå–Dåva.

Läs mer i detta blogginlägg.